2015-02-23 17:07

2015-02-23 17:09

Dålig information från kommunerna

VÄRMLAND: Karlstads kommun är undantaget i sportlovsvärmland

De värmländska kommunerna är usla på att informera om huruvida sportlovsaktiviteterna är anpassade för barn med funktionsnedsättningar. Endast i Karlstad är sådan information tillgänglig.

Det är företaget Humana, som arbetar med bland annat personlig assistans, som genomfört undersökningen som omfattar samtliga kommuner i landet.

– Det här är tredje året i rad som vi gör den här studien och kommunerna i länet har inte blivit ett dugg bättre. Jag hoppas att de tar till sig av vårt budskap och förbättrar informationen om vilka sportlovsaktiviteter som är tillgänglighetsanpassade, säger Marie-Louise Andersson, informatör på Humana i Värmlands län.

Ska förbättra

15 av 16 kommuner i Värmland informerar via sina respektive hemsidor om olika aktiviteter på sportlovet, men 14 av dessa ger ingen upplysning kring tillgängligheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

– Vi får ta till oss kritiken och försöka förbättra och utveckla den delen. Vi skickar ut en allmän information till skolor och barn med en lista på aktiviteter. Men vi får titta på hur vi kan förbättra informationen, säger Kicki Velander, fritidschef i Torsby kommun.

Lars-Erik Dahlström är fritidschef i Sunne kommun:

– De aktiviteter vi har under sportlovet är att fritidsgården har lite extra arrangemang. Där är alla välkomna. Jag har inte upplevt att det påtalats något behov av extra information gällande detta, säger han.

Karlstad erbjuder kontakt

Karlstads kommun är den enda får godkänt i undersökningen. De tack vare att kommunen i sin sportlovsfolder bifogar kontaktuppgifter till alla aktiviteter och uppmanar den som behöver extra stöd att ta kontakt.

– Förr har vi klassat vissa aktiviteter som tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men efter samråd med vård- och omsorgsförvaltningen har vi nu valt en annan modell. De allra flesta aktiviteterna är tillgängliga för alla, bara det ges lite tid för förberedelser. Tillgängligheten handlar inte enbart om huruvida det går att använda rullstol på platsen, säger Åsa Svanström, Åsa Svanström som är kultursekreterare för barn och unga, Karlstads kommun.

Det är företaget Humana, som arbetar med bland annat personlig assistans, som genomfört undersökningen som omfattar samtliga kommuner i landet.

– Det här är tredje året i rad som vi gör den här studien och kommunerna i länet har inte blivit ett dugg bättre. Jag hoppas att de tar till sig av vårt budskap och förbättrar informationen om vilka sportlovsaktiviteter som är tillgänglighetsanpassade, säger Marie-Louise Andersson, informatör på Humana i Värmlands län.

Ska förbättra

15 av 16 kommuner i Värmland informerar via sina respektive hemsidor om olika aktiviteter på sportlovet, men 14 av dessa ger ingen upplysning kring tillgängligheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

– Vi får ta till oss kritiken och försöka förbättra och utveckla den delen. Vi skickar ut en allmän information till skolor och barn med en lista på aktiviteter. Men vi får titta på hur vi kan förbättra informationen, säger Kicki Velander, fritidschef i Torsby kommun.

Lars-Erik Dahlström är fritidschef i Sunne kommun:

– De aktiviteter vi har under sportlovet är att fritidsgården har lite extra arrangemang. Där är alla välkomna. Jag har inte upplevt att det påtalats något behov av extra information gällande detta, säger han.

Karlstad erbjuder kontakt

Karlstads kommun är den enda får godkänt i undersökningen. De tack vare att kommunen i sin sportlovsfolder bifogar kontaktuppgifter till alla aktiviteter och uppmanar den som behöver extra stöd att ta kontakt.

– Förr har vi klassat vissa aktiviteter som tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men efter samråd med vård- och omsorgsförvaltningen har vi nu valt en annan modell. De allra flesta aktiviteterna är tillgängliga för alla, bara det ges lite tid för förberedelser. Tillgängligheten handlar inte enbart om huruvida det går att använda rullstol på platsen, säger Åsa Svanström, Åsa Svanström som är kultursekreterare för barn och unga, Karlstads kommun.