2015-02-20 06:00

2015-02-20 10:22

Tusentals offentliga jobb har försvunnit

VÄRMLAND: Regionrådet: "Det är en ständig kamp

Tusentals offentliga jobb har försvunnit från Värmland under 2000-talet.
Statliga myndigheter har lagts ner eller flyttats och kommunerna har minskat sin personalstyrka.
– Det drabbar glesbygden och inte är inte alls bra för Värmlands utveckling, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Mellan 2004 och 2013 minskade antalet statliga jobb i Värmland med 14 procent. I rena tal handlar det om 729 arbetstillfällen.

Mellan 2007 och 2013 blev samtidigt de kommunala arbetstillfällena i Värmland 1652 färre.

Är befolkningsminskningen anledningen?

– Om vi tittar på arbetstillfällena inom statlig förvaltning så visar vår analys att omkring hälften av minskningen motsvarar skillnaden i befolkningsutveckling i Värmland, säger Bo-Josef Eriksson, strateg inom planering och analys hos Region Värmland.

Ökar i övriga landet

Region Värmland har jämfört minskningen av statliga jobb med övriga riket och med Stockholmsområdet och kan konstatera att i övriga delar av landet ökade antalet anställda inom statlig förvaltning med 12 procent under samma tidsperiod. I Stockholm var motsvarande ökning 16 procent.

Det är en väldigt stor ökning för riket som helhet och i Stockholmsområdet, jämfört med Värmland?

– Ja, det skiljer exempelvis 30 procentenheter mellan Stockholm och Värmland. Sedan ska man komma ihåg att storstadsområdena får väldigt stort genomslag på statistiken för riket som helhet, säger Bo-Josef Eriksson.

Vad beror det här på, Tomas Riste?

– Det är staten som väljer att lägga ner och flytta sina verksamheter till andra ställen, säger regionrådet.

– Staten valde att flytta MSB:s ledning till Stockholm, man har lagt ner Försäkringskassans kontor på flera orter och nu senast var det diskussioner om att lägga ner Arbetsförmedlingens kontor.

Nedläggningen av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, SADEV, årsskiftet 2012/2013 är ett annat exempel.

Vad gör du som ledande politiker i Värmland för att stoppa den negativa utvecklingen?

– Det är en ständig kamp. Vi för många och långa samtal och diskussioner och har uttryckligen bett staten om att inte lägga ner, att inte flytta domstolsväsendet, MSB eller Försäkringskassan, säger Tomas Riste.

– Utvecklingen är inte alls positiv för Värmland och tyvärr verkar det inte vara någon ljusning i sikte.

Konkurrentutsatta jobb

När det handlar om minskningen av kommunala jobb kan befolkningsminskningen vara en orsak, men siffrorna är lite mer svårtydda, enligt Bo-Josef Eriksson hos Region Värmland:

– Under den här tidsperioden har flera kommunala verksamheter konkurrensutsatts, exempelvis har friskolor införts och Karlstads kommun har upphandlat hela sin hemtjänst till den privata sektorn. Jobben har därför i viss utsträckning omflyttats.

– Men den statliga förvaltningen har inte utsatts för samma konkurrens. Här handlar det om en tydlig centralisering.

Flera kringeffekter

Bo-Josef Eriksson menar också att det inte enbart är de statliga jobben som har minskat i Värmland:

– Det finns flera kringeffekter som påverkar. De som arbetar inom statlig förvaltning lever ju också helt, eller delvis, sina liv i Värmland. De handlar i butiker och hyr bostäder här.

– Ett annat exempel är den ökade förbrukningen. En statlig förvaltning behöver exempelvis datorer, vilket genom upphandling skulle kunna tillfalla ett värmländskt företag

Mellan 2004 och 2013 minskade antalet statliga jobb i Värmland med 14 procent. I rena tal handlar det om 729 arbetstillfällen.

Mellan 2007 och 2013 blev samtidigt de kommunala arbetstillfällena i Värmland 1652 färre.

Är befolkningsminskningen anledningen?

– Om vi tittar på arbetstillfällena inom statlig förvaltning så visar vår analys att omkring hälften av minskningen motsvarar skillnaden i befolkningsutveckling i Värmland, säger Bo-Josef Eriksson, strateg inom planering och analys hos Region Värmland.

Ökar i övriga landet

Region Värmland har jämfört minskningen av statliga jobb med övriga riket och med Stockholmsområdet och kan konstatera att i övriga delar av landet ökade antalet anställda inom statlig förvaltning med 12 procent under samma tidsperiod. I Stockholm var motsvarande ökning 16 procent.

Det är en väldigt stor ökning för riket som helhet och i Stockholmsområdet, jämfört med Värmland?

– Ja, det skiljer exempelvis 30 procentenheter mellan Stockholm och Värmland. Sedan ska man komma ihåg att storstadsområdena får väldigt stort genomslag på statistiken för riket som helhet, säger Bo-Josef Eriksson.

Vad beror det här på, Tomas Riste?

– Det är staten som väljer att lägga ner och flytta sina verksamheter till andra ställen, säger regionrådet.

– Staten valde att flytta MSB:s ledning till Stockholm, man har lagt ner Försäkringskassans kontor på flera orter och nu senast var det diskussioner om att lägga ner Arbetsförmedlingens kontor.

Nedläggningen av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, SADEV, årsskiftet 2012/2013 är ett annat exempel.

Vad gör du som ledande politiker i Värmland för att stoppa den negativa utvecklingen?

– Det är en ständig kamp. Vi för många och långa samtal och diskussioner och har uttryckligen bett staten om att inte lägga ner, att inte flytta domstolsväsendet, MSB eller Försäkringskassan, säger Tomas Riste.

– Utvecklingen är inte alls positiv för Värmland och tyvärr verkar det inte vara någon ljusning i sikte.

Konkurrentutsatta jobb

När det handlar om minskningen av kommunala jobb kan befolkningsminskningen vara en orsak, men siffrorna är lite mer svårtydda, enligt Bo-Josef Eriksson hos Region Värmland:

– Under den här tidsperioden har flera kommunala verksamheter konkurrensutsatts, exempelvis har friskolor införts och Karlstads kommun har upphandlat hela sin hemtjänst till den privata sektorn. Jobben har därför i viss utsträckning omflyttats.

– Men den statliga förvaltningen har inte utsatts för samma konkurrens. Här handlar det om en tydlig centralisering.

Flera kringeffekter

Bo-Josef Eriksson menar också att det inte enbart är de statliga jobben som har minskat i Värmland:

– Det finns flera kringeffekter som påverkar. De som arbetar inom statlig förvaltning lever ju också helt, eller delvis, sina liv i Värmland. De handlar i butiker och hyr bostäder här.

– Ett annat exempel är den ökade förbrukningen. En statlig förvaltning behöver exempelvis datorer, vilket genom upphandling skulle kunna tillfalla ett värmländskt företag

Kommunerna minskar - landstinget ökar

Mellan 2007 och 2013 försvann 1652 kommunala jobb i Värmland. Mellan samma år ökade däremot landstinget i Värmland sin personalstyrka med närmare 600 anställda.

Antalet anställda i de värmländska kommunerna 2013 och 2014:

 20072013
Totalt23 92022 268
Arvika2418 2 247
Eda696701
Filipstad11591110
Forshaga1049969
Grums771704
Hagfors12351082
Hammarö13011221
Karlstad65356407
Kil996941
Kristinehamn19221765
Munkfors370331
Storfors369338
Sunne12611209
Säffle15171343
Torsby13581213
Årjäng963687
Antalet anställda
i landstinget
i Värmland
71516555

 

Källa: SKL, Sveriges kommuner och landsting