2015-02-18 17:03

2016-01-11 09:05

Lindh ber Miljöpartiet om ursäkt

VÄRMLAND: OBS - den här artikeln publicerades i februari 2015

Polisens presstalesman i Värmland, Tommy Lindh, ber Miljöpartiet om ursäkt för sitt uttalande på sociala medier. Detta i form av ett mail till regionrådet i Örebro län, Catrin Steen.

Tommy Lindhs mail till Catrin Steen:

"Med anledning av den uppmärksamhet som ägnats åt ett privatinlägg på Facebook som gjorts av mig vill jag härmed be Miljöpartiet och dess olika förbund om ursäkt för det ordval som användes i statusuppdateringen på min privata Facebook." Även om ordvalet användes som hänvisning till en sakfråga i den politiska debatten och präglades av satir var ordvalet olyckligt och obetänksamt med hänsyn tagen till vår omvärld och min anställning som polis. Inlägget på min privata Facebook var inte ägnat att peka ut ett politiskt partisom en terroristorganisation. Jag står bakom och försvarar de demokratiska regler som finns i samhället och jag står även bakom den värdegrund som Polismyndigheten har. Jag tar min uppgift som polisman på största allvar och min uppgift att tillhandahålla information till allmänheten genom olika kanaler är en viktig uppgift som jag också tar på största allvar."

– Denna ursäkt är vi glada för. Tommy Lindh har uppenbarligen tänkt efter och vi uppfattar hans ursäkt som att han inte betraktar Miljöpartiet som en terroristorganisation, säger Catrin Steen i ett pressmeddelande.

Till nwt.se utvecklar hon vidare:

– Vi ställde frågan för att vi ville veta om det var polisens som stod bakom detta eller om det var hans privata åsikter. Nu har vi fått en ursäkt och är glada över att kunna gå vidare.

Det var för en dryg vecka sedan som Tommy Lindh uppmärksammades då han på sin privata Facebooksida kallat Miljöpartiet för en terroristorganisation.

Tommy Lindhs mail till Catrin Steen:

"Med anledning av den uppmärksamhet som ägnats åt ett privatinlägg på Facebook som gjorts av mig vill jag härmed be Miljöpartiet och dess olika förbund om ursäkt för det ordval som användes i statusuppdateringen på min privata Facebook." Även om ordvalet användes som hänvisning till en sakfråga i den politiska debatten och präglades av satir var ordvalet olyckligt och obetänksamt med hänsyn tagen till vår omvärld och min anställning som polis. Inlägget på min privata Facebook var inte ägnat att peka ut ett politiskt partisom en terroristorganisation. Jag står bakom och försvarar de demokratiska regler som finns i samhället och jag står även bakom den värdegrund som Polismyndigheten har. Jag tar min uppgift som polisman på största allvar och min uppgift att tillhandahålla information till allmänheten genom olika kanaler är en viktig uppgift som jag också tar på största allvar."

– Denna ursäkt är vi glada för. Tommy Lindh har uppenbarligen tänkt efter och vi uppfattar hans ursäkt som att han inte betraktar Miljöpartiet som en terroristorganisation, säger Catrin Steen i ett pressmeddelande.

Till nwt.se utvecklar hon vidare:

– Vi ställde frågan för att vi ville veta om det var polisens som stod bakom detta eller om det var hans privata åsikter. Nu har vi fått en ursäkt och är glada över att kunna gå vidare.

Det var för en dryg vecka sedan som Tommy Lindh uppmärksammades då han på sin privata Facebooksida kallat Miljöpartiet för en terroristorganisation.