2015-02-12 16:45

2015-02-12 17:59

Jakten avslöjade slaktdumpning

VARGAR: Hår och hud från nötkreatur i maginnehållet

Vinterns licensjakt på varg har avslöjat ett fall av illegal dumpning av slaktavfall eller självdöda djur. Dumpningen har sannolikt skett någonstans mellan Gårdsjö i Sunne kommun och Ransberg i Munkfors kommun.

Det är tillåtet att lämna slaktavfall från älgar och andra vilda djur i naturen. Däremot är det sedan länge förbjudet att dumpa kropparna efter självdöda husdjur i skogen. Inte heller får man göra sig av slaktavfall på det sättet.

Förbudet motiveras med att det finns en risk för att man sprider smitta i naturen från slaktavfall eller självdöda husdjur. Avfallet och de självdöda djuren ska i stället tas om hand på ett kontrollerat sätt och det kostar naturligtvis en slant för djurägaren.

Men trots förbudet är det inte så ovanligt att slaktavfall och självdöda djur körs ut och dumpas i närmaste skog. Det vet inte minst länsstyrelsens rovdjursspårare.

Kommunernas ansvar

– Då och då träffar vi på de här högarna, säger Fredrik Wilde på länsstyrelsen. Det är kommunerna som är ansvariga för att beivra det så vi brukar anmäla våra fynd till dem.

– Men så vitt jag vet är det sällan det leder någonstans eftersom det är svårt att bevisa vem som ligger bakom dumpningen. Det behöver ju inte vara markägaren.

Men nu har man alltså kommit en illegal dumpning på spåren tack vare licensjakten på varg. Fyra djur, som sköts i trakten mellan Gårdsjö och Ransberg i det så kallade Gårdsjöreviret, visade sig alla ha päls eller hud från nötkreatur bland maginnehållet när de obducerades.

– Vi har inga rapporter om vargangrepp på boskap från den här trakten, säger Fredrik Wilde. Därför tror vi att vargarna har ätit av slaktavfall eller självdöda djur som lämnats i skogen. Men själva avfallshögen har vi inte hittat.

På länsstyrelsen är man säker på att de fyra vargarna kommer från samma familjegrupp. Två var tikar och två handjur. Två av dem var årsungar medan de två andra var äldre.

Häromdagen iakttogs en varg nära bebyggelse i Deje. På länsstyrelsen vet man att det finns en avfallshög inte så långt därifrån och man tror att det är slaktavfallet som lockar vargarna att söka sig till bebyggelsen.

Inventering på gång

Annars är länsstyrelsen nu i full gång med säsongens rovdjursinventering. Men om det ska gå riktigt bra behöver det kommer mer snö i den södra delen av länet.

Det är tillåtet att lämna slaktavfall från älgar och andra vilda djur i naturen. Däremot är det sedan länge förbjudet att dumpa kropparna efter självdöda husdjur i skogen. Inte heller får man göra sig av slaktavfall på det sättet.

Förbudet motiveras med att det finns en risk för att man sprider smitta i naturen från slaktavfall eller självdöda husdjur. Avfallet och de självdöda djuren ska i stället tas om hand på ett kontrollerat sätt och det kostar naturligtvis en slant för djurägaren.

Men trots förbudet är det inte så ovanligt att slaktavfall och självdöda djur körs ut och dumpas i närmaste skog. Det vet inte minst länsstyrelsens rovdjursspårare.

Kommunernas ansvar

– Då och då träffar vi på de här högarna, säger Fredrik Wilde på länsstyrelsen. Det är kommunerna som är ansvariga för att beivra det så vi brukar anmäla våra fynd till dem.

– Men så vitt jag vet är det sällan det leder någonstans eftersom det är svårt att bevisa vem som ligger bakom dumpningen. Det behöver ju inte vara markägaren.

Men nu har man alltså kommit en illegal dumpning på spåren tack vare licensjakten på varg. Fyra djur, som sköts i trakten mellan Gårdsjö och Ransberg i det så kallade Gårdsjöreviret, visade sig alla ha päls eller hud från nötkreatur bland maginnehållet när de obducerades.

– Vi har inga rapporter om vargangrepp på boskap från den här trakten, säger Fredrik Wilde. Därför tror vi att vargarna har ätit av slaktavfall eller självdöda djur som lämnats i skogen. Men själva avfallshögen har vi inte hittat.

På länsstyrelsen är man säker på att de fyra vargarna kommer från samma familjegrupp. Två var tikar och två handjur. Två av dem var årsungar medan de två andra var äldre.

Häromdagen iakttogs en varg nära bebyggelse i Deje. På länsstyrelsen vet man att det finns en avfallshög inte så långt därifrån och man tror att det är slaktavfallet som lockar vargarna att söka sig till bebyggelsen.

Inventering på gång

Annars är länsstyrelsen nu i full gång med säsongens rovdjursinventering. Men om det ska gå riktigt bra behöver det kommer mer snö i den södra delen av länet.