2015-02-09 21:41

2015-02-09 21:41

En varg hade äldre skottskada

VARGJAKT: Obduktionen av vargarna klar

Av de i Värmland fällda vargarna under årets licensjakt hade ett djur en tidigare skottskada.
Och maginnehållet var hos de flesta älg.

Totalt fälldes 44 vargar i landet årets licensjakt, och nu har samtliga av dem obducerats. I huvudsak rör det sig om unga individer som skjutits.

– Ett färre antal var något äldre och vuxna djur. Skabbangrepp var den mest uppenbara sjukdomen som sågs, med utbredda hudförändringar på ett par djur, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär på SVA, i ett pressmeddelande.

Djuren med skabb sköts i Örebro och Dalarna. Eventuellt kan även en av de värmländska vargarna vara drabbad.

Vargarna var i år, med några få undantag, skjutna så att träffarna medförde en snabb och säker död. Totalt avlossades 125 skott, varav 83 träffade vargarna. Tre av de 44 fällda vargarna hade tidigare skottskador. En av dessa fälldes i Värmland (se nedan).

17 ungdjur

I Värmland sköts 24 vargar, fördelade på två distrikt. Från dessa kan noteras:

 • Elva var honor, 13 hanar.
 • Flest vargar sköts i Torsby kommun, tolv stycken. Övriga fälldes i Kils kommun (6), Sunne kommun (3), Forshaga kommun (3) och Munkfors kommun (2).
 • Som mest avlossades sex skott mot en varg. Mot nio vargar avlossade bara ett skott.
 • Älg var det vanligaste maginnehållet. Tio vargar hade detta. Några var helt tomma i magen, med tre djur fällda i Sunne hade spår av nötkreaturshud och -päls. På en av vargarna finns noteringen ”Däggdjurshud ej hjortdjur. Hund?”.
 • 17 djur var födda under 2014.
 • Genomsnittliga vikter i Värmland var för hanar 37,2 kilo och för honor 30,6 kilo. Medelvikt för samtliga djur: 34,1. Vilket är den samma för samtlgia 44 djur. Den tyngsta fällda vargen i Värmland var en 51-kilos hane i Kil.
 • Under rubriken Hull/kondition har 23 vargar noteringen ”Medel”, medan den 24:e har ”Över medel”.
 • 20 vargar har under rubriken obduktionsfynd noteringen ”utan sjuklig förändring”. På de fyra övriga finns noterat: ”En testikel i ljumsken”, ”Äldre kulskottskada framben, muskelförtvining”, ”Överbett” och ”Äldre revbensbrott, ej skottskada”. Djuret med skottskada är en fem–sju-årig hane fälld i Kil, som även var den tyngsta vargen i länet.
 • Två av vargarna hade under 2014 varit dräktiga med foster. En två–tre-årig hona i Torsby hade varit dräkigt med sju foster, en hona i Kil (okänd ålder, men vuxen) hade varit dräktig med sex.

Länsstyrelserna i Örebro och i Värmlands län har under februari månad bjudit in SVA till utvärderingsmöten av arbetet under licensjakten.

Hela rapporten finns att läsa här:

Totalt fälldes 44 vargar i landet årets licensjakt, och nu har samtliga av dem obducerats. I huvudsak rör det sig om unga individer som skjutits.

– Ett färre antal var något äldre och vuxna djur. Skabbangrepp var den mest uppenbara sjukdomen som sågs, med utbredda hudförändringar på ett par djur, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär på SVA, i ett pressmeddelande.

Djuren med skabb sköts i Örebro och Dalarna. Eventuellt kan även en av de värmländska vargarna vara drabbad.

Vargarna var i år, med några få undantag, skjutna så att träffarna medförde en snabb och säker död. Totalt avlossades 125 skott, varav 83 träffade vargarna. Tre av de 44 fällda vargarna hade tidigare skottskador. En av dessa fälldes i Värmland (se nedan).

17 ungdjur

I Värmland sköts 24 vargar, fördelade på två distrikt. Från dessa kan noteras:

 • Elva var honor, 13 hanar.
 • Flest vargar sköts i Torsby kommun, tolv stycken. Övriga fälldes i Kils kommun (6), Sunne kommun (3), Forshaga kommun (3) och Munkfors kommun (2).
 • Som mest avlossades sex skott mot en varg. Mot nio vargar avlossade bara ett skott.
 • Älg var det vanligaste maginnehållet. Tio vargar hade detta. Några var helt tomma i magen, med tre djur fällda i Sunne hade spår av nötkreaturshud och -päls. På en av vargarna finns noteringen ”Däggdjurshud ej hjortdjur. Hund?”.
 • 17 djur var födda under 2014.
 • Genomsnittliga vikter i Värmland var för hanar 37,2 kilo och för honor 30,6 kilo. Medelvikt för samtliga djur: 34,1. Vilket är den samma för samtlgia 44 djur. Den tyngsta fällda vargen i Värmland var en 51-kilos hane i Kil.
 • Under rubriken Hull/kondition har 23 vargar noteringen ”Medel”, medan den 24:e har ”Över medel”.
 • 20 vargar har under rubriken obduktionsfynd noteringen ”utan sjuklig förändring”. På de fyra övriga finns noterat: ”En testikel i ljumsken”, ”Äldre kulskottskada framben, muskelförtvining”, ”Överbett” och ”Äldre revbensbrott, ej skottskada”. Djuret med skottskada är en fem–sju-årig hane fälld i Kil, som även var den tyngsta vargen i länet.
 • Två av vargarna hade under 2014 varit dräktiga med foster. En två–tre-årig hona i Torsby hade varit dräkigt med sju foster, en hona i Kil (okänd ålder, men vuxen) hade varit dräktig med sex.

Länsstyrelserna i Örebro och i Värmlands län har under februari månad bjudit in SVA till utvärderingsmöten av arbetet under licensjakten.

Hela rapporten finns att läsa här: