2015-02-06 15:46

2015-02-06 15:58

Tog sig in till vårdtagare – mot dennes vilja

VÄRMLAND

En kvinnlig hemtjänsttagare i norra Värmland som hade undanbett sig att slippa få hjälp av en specifik hemtjänstpersonal fick förra våren en rejäl överraskning.

Detta efter det att den anställde på eget bevåg tagit sig in till hemtjänsttagaren för att be om ursäkt.

Hemtjänsttagaren blev av förklarliga skäl mycket upprörd över tilltaget, och den berörda kommunen har lex Sarah-anmält det inträffade.

Det var i april förra året som händelsen inträffade. Hemtjänstpersonalen hämtade hemtjänsttagarens nyckel – som förvarades i hemtjänstlokalen – och uppsökte därefter den missnöjda hemtjänsttagaren som av förklarliga skäl blev väldigt upprörd över beteendet.

Den anställde, som arbetat som vikarie under en längre tid, ska efter det inträffade ha insett att agerandet varit felaktigt och oacceptabelt.

Detta efter det att den anställde på eget bevåg tagit sig in till hemtjänsttagaren för att be om ursäkt.

Hemtjänsttagaren blev av förklarliga skäl mycket upprörd över tilltaget, och den berörda kommunen har lex Sarah-anmält det inträffade.

Det var i april förra året som händelsen inträffade. Hemtjänstpersonalen hämtade hemtjänsttagarens nyckel – som förvarades i hemtjänstlokalen – och uppsökte därefter den missnöjda hemtjänsttagaren som av förklarliga skäl blev väldigt upprörd över beteendet.

Den anställde, som arbetat som vikarie under en längre tid, ska efter det inträffade ha insett att agerandet varit felaktigt och oacceptabelt.