2015-02-05 20:15

2015-02-06 09:15

Värmland får "pang" för pengarna

KARLSTAD: Ny mätning av klustren

FRAMGÅNGSRIKA. Paper Province och Compare går som tåget, medan Stål & Verkstad har det tuffare. Men frågan som alla vill få svar på är: får Värmland ”pang” för pengarna”?
Svaret: utan tvekan.

På torsdagen presenterade professor Örjan Sölvell, tillsammans med Anna Löfmarck och Håkan Wolgast från mätföretaget Bisnode resultatet av en ny klustermätning. Huvudfrågan var om Värmland får valuta för sina offentligt satsade pengar:

– Hur mycket har ni lagt in? frågade Håkan Wolgast.

– Säg runt 20 - 30 miljoner, uppskattade åhörarna.

– Ja, om vi enbart tittar på Paper Province så har de mellan 2007 och 2012 överavkastat med tre miljarder kronor. Ni har alltså lagt in 20 -30 miljoner och fått tre miljarder tillbaka, svarade Håkan Wolgast.

För stiftelsen Compare är motsvarande siffra 1,2 miljarder kronor. Klustret Stål & Verkstad har det desto tuffare.

Tuff stålbransch

– Men separerar man stål och verkstad så ser man tydligt att det är ståldelen som har det kärvt. Det är en enormt tuff bransch, säger Anna Löfmarck.

Outokumpus flera tunga år med stora varsel och motgångar är en starkt bidragande orsak till att Stål & Verkstads resultat är sämre.

– Däremot har klustret ökat sysselsättningen med två procent under den femårsperiod vi tittat på. Om det är rätt eller fel väg att gå; att behålla sina anställda så länge som möjligt, är svårt att svara på, säger Anna Löfmarck.

”Ni ska vara stolta”

Den så kallade Simpler-mätningen bygger på att visa hur bra företagen går genom att jämföra med jämförbara grupper. Paper Province och Compare går bra, eller riktigt bra, både när det handlar om resultat, konkurrenskraft, tillväxt och antal anställda.

– Ni har fantastiskt bra kluster, ni ska vara riktigt stolta över att ha dem här i Värmland, konstaterar Håkan Wolgast och Anna Löfmarck.

Örjan Sölvell har bland annat tittat närmare på hur klustren bygger så kallade broar mellan varandra och andra aktörer– och hur mycket trafik det är på broarna:

– Brobyggandet är stabilt inom klustren och de bästa broarna byggs mellan företag, liksom mellan företag och forskning.

Sölvell har även mätt hur klustren arbetar med vad som brukar kallas mjuka värden: mångfald, jämställdhet och miljöarbete.

– De sociala dimensionerna har stuckit upp i klustren. Men så är det heller inte enbart de ekonomiska värdena som räknas, sociala effekter har stor betydelse.

Ska lyftas fram

Regionrådet Tomas Riste (S) tog fasta på uppmaningen:

– Vi måste tydligare våga lyfta fram, även på hemmaplan, hur framgångsrika vi faktiskt är och hur bra klustren fungerar. Man kanske tror att vi är lite mellanmjölk här i Värmland, men faktum är att Paper Province är Europas mest framgångsrika kluster och Compare är inte långt efter.

Kritiken mot klustren handlar ofta om huruvida de faktiskt betalar sig. Vad säger du efter mätningen?

– Ja, den talar ju för sig själv. Klustren genererar otroligt mycket till Värmland, mycket mer än vad vi lägger in – sett till offentliga medel.

– Dessutom visar Örjan Sölvells presentation att vi blir allt bättre på sociala värden som jämställdhet och mångfald, det är verkligen positivt.

På torsdagen presenterade professor Örjan Sölvell, tillsammans med Anna Löfmarck och Håkan Wolgast från mätföretaget Bisnode resultatet av en ny klustermätning. Huvudfrågan var om Värmland får valuta för sina offentligt satsade pengar:

– Hur mycket har ni lagt in? frågade Håkan Wolgast.

– Säg runt 20 - 30 miljoner, uppskattade åhörarna.

– Ja, om vi enbart tittar på Paper Province så har de mellan 2007 och 2012 överavkastat med tre miljarder kronor. Ni har alltså lagt in 20 -30 miljoner och fått tre miljarder tillbaka, svarade Håkan Wolgast.

För stiftelsen Compare är motsvarande siffra 1,2 miljarder kronor. Klustret Stål & Verkstad har det desto tuffare.

Tuff stålbransch

– Men separerar man stål och verkstad så ser man tydligt att det är ståldelen som har det kärvt. Det är en enormt tuff bransch, säger Anna Löfmarck.

Outokumpus flera tunga år med stora varsel och motgångar är en starkt bidragande orsak till att Stål & Verkstads resultat är sämre.

– Däremot har klustret ökat sysselsättningen med två procent under den femårsperiod vi tittat på. Om det är rätt eller fel väg att gå; att behålla sina anställda så länge som möjligt, är svårt att svara på, säger Anna Löfmarck.

”Ni ska vara stolta”

Den så kallade Simpler-mätningen bygger på att visa hur bra företagen går genom att jämföra med jämförbara grupper. Paper Province och Compare går bra, eller riktigt bra, både när det handlar om resultat, konkurrenskraft, tillväxt och antal anställda.

– Ni har fantastiskt bra kluster, ni ska vara riktigt stolta över att ha dem här i Värmland, konstaterar Håkan Wolgast och Anna Löfmarck.

Örjan Sölvell har bland annat tittat närmare på hur klustren bygger så kallade broar mellan varandra och andra aktörer– och hur mycket trafik det är på broarna:

– Brobyggandet är stabilt inom klustren och de bästa broarna byggs mellan företag, liksom mellan företag och forskning.

Sölvell har även mätt hur klustren arbetar med vad som brukar kallas mjuka värden: mångfald, jämställdhet och miljöarbete.

– De sociala dimensionerna har stuckit upp i klustren. Men så är det heller inte enbart de ekonomiska värdena som räknas, sociala effekter har stor betydelse.

Ska lyftas fram

Regionrådet Tomas Riste (S) tog fasta på uppmaningen:

– Vi måste tydligare våga lyfta fram, även på hemmaplan, hur framgångsrika vi faktiskt är och hur bra klustren fungerar. Man kanske tror att vi är lite mellanmjölk här i Värmland, men faktum är att Paper Province är Europas mest framgångsrika kluster och Compare är inte långt efter.

Kritiken mot klustren handlar ofta om huruvida de faktiskt betalar sig. Vad säger du efter mätningen?

– Ja, den talar ju för sig själv. Klustren genererar otroligt mycket till Värmland, mycket mer än vad vi lägger in – sett till offentliga medel.

– Dessutom visar Örjan Sölvells presentation att vi blir allt bättre på sociala värden som jämställdhet och mångfald, det är verkligen positivt.

Här är klustren

Paper Province:

Bildades 1999 och är ett kluster inom skogsindustrin i Värmland med omnejd.

Ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, både storföretag och enmansföretag.

Medlemmarna består bland annat av maskinleverantörer, liksom en fjärdedel av Sveriges pappers- och massabruk.

Stål & Verkstad:

Bildades efter försvarsomställningen i mitten av 2000-talet.

Klustret har 84 medlemsföretag inom exempelvis verkstads- och processindustrin.

Stål & Verkstad arbetar mycket med samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlighet.

Klustret har exempelvis satsat på Teknikcollege, Material- och konstruktionscentrum och Glava Energy Center.

Källa: Paper Province och Stål & Verkstad