2015-02-05 20:08

2015-02-05 20:08

Rekordvarmt Östmark sticker ut

VÄRMLAND

2014 var det varmaste året som uppmätts vid 50 av SMHI:s 100 stationer med långa mätserier.

Det visar väderinstitutets sammanställning över temperaturerna under fjolåret som helhet. Östmark i norra Värmland sticker ut med en medeltemperatur hela 0,9 grader varmare än det tidigare rekordåret 1975.

– Detta är helt i linje med den utveckling som vi hade väntat oss med hänsyn till klimatförändringarna. Hela 2000-talet har varit varmt men vi har inte slagit 1930-talets värmerekord förrän nu, säger Weine Josefsson, meteorolog på SMHI, till Nyhetsbyrån Siren.

Särskilt kraftiga rekordputsningar stod även stationerna i Göteborg, Sundsvalls flygplats och Blomskog för. Den högsta årsmedeltemperaturen under 2015 uppmättes i Falsterbo vid sydkusten med 10,4 grader.

Det visar väderinstitutets sammanställning över temperaturerna under fjolåret som helhet. Östmark i norra Värmland sticker ut med en medeltemperatur hela 0,9 grader varmare än det tidigare rekordåret 1975.

– Detta är helt i linje med den utveckling som vi hade väntat oss med hänsyn till klimatförändringarna. Hela 2000-talet har varit varmt men vi har inte slagit 1930-talets värmerekord förrän nu, säger Weine Josefsson, meteorolog på SMHI, till Nyhetsbyrån Siren.

Särskilt kraftiga rekordputsningar stod även stationerna i Göteborg, Sundsvalls flygplats och Blomskog för. Den högsta årsmedeltemperaturen under 2015 uppmättes i Falsterbo vid sydkusten med 10,4 grader.