2015-02-05 14:27

2015-02-05 14:27

Ny utredning i vargfrågan

SVERIGE

Miljöminister Åsa Romson (MP) och landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) meddelande under torsdagen att vargfrågan ska utredas ännu en gång.

TT rapporterar att regeringen anser att det vetenskapliga underlaget för vargstammens storlek hanterats på ett tveksamt sätt och vill ha en ny analys av stammens sårbarhet.

Åsa Romson menar att den nuvarande nationella miniminivån för stammen, 270 vargar, i allt för hög grad är grundad på politiska överväganden. Hon är kritisk till att nivån bestämdes genom omröstning i riksdagen.

- Frågan är om riksdagen ska avgöra den här frågan. Det var ett avsteg från tidigare praxis. Vi anser att vetenskapen ska bestämma nivån, säger Romson till TT.

Dagens beslut innebär att Naturvårdsverket återigen får utreda vad som ska räknas som gynnsam bevarandestatus för varg och en ny sårbarhetsanalys ska tas fram.

TT rapporterar att regeringen anser att det vetenskapliga underlaget för vargstammens storlek hanterats på ett tveksamt sätt och vill ha en ny analys av stammens sårbarhet.

Åsa Romson menar att den nuvarande nationella miniminivån för stammen, 270 vargar, i allt för hög grad är grundad på politiska överväganden. Hon är kritisk till att nivån bestämdes genom omröstning i riksdagen.

- Frågan är om riksdagen ska avgöra den här frågan. Det var ett avsteg från tidigare praxis. Vi anser att vetenskapen ska bestämma nivån, säger Romson till TT.

Dagens beslut innebär att Naturvårdsverket återigen får utreda vad som ska räknas som gynnsam bevarandestatus för varg och en ny sårbarhetsanalys ska tas fram.