2015-02-02 16:47

2015-02-02 19:10

Passa på att vaccinera dig

VÄRMLAND: Influensan börjar ta fart

(UPPDATERAD) Influensasmittspridningen inom Värmland har ökat. Därför avbryts influensavaccinationen nu på fredag den 6 februari. Den som tillhör någon av riskgrupperna rekommenderas att vaccinera sig innan dess.

Influensasäsongen har fram till för någon vecka sedan varit tämligen beskedlig. Men den senaste veckan har smittspridningen börjat ta fart på allvar. Landstinget har därför tagit beslut om att stoppa den kostnadsfria vaccinationen för särskilda riskgrupper. Men fram till och med nu på fredag går det fortfarande att vaccinera sig.

– Vi rekommenderar alla som tillhör en riskgrupp att ta kontakt med sin vårdcentral för att vaccinera sig, säger biträdande smittskyddsläkare Ingemar Hallén enligt ett pressmeddelande.

– Till riskgrupperna räknas personer som har fyllt 65 år, gravida kvinnor och personer med kroniska sjukdomar.

Duktiga värmlänningar

Värmlänningar i riskgrupperna är duktiga på att vaccinera sig mot influensa. Efter en nedgång under några år har andelen vaccinerade åter ökat under innevarande säsongen. Redan någon vecka före jul var det lika många vaccinerade som under hela den förra säsongen. Och antalet vaccinerade har fortsatt att öka fram till dess.

Vaccination brukar ge ett gott skydd mot influensa och om man ändå insjuknar brukar sjukdomsförloppet bli lindrigare än det annars skulle ha blivit. Sedan den kostnadsfria vaccinationen för riskgrupper infördes är det få patienter som behöver sjukhusvård och betydligt färre som avlider.

Influensasäsongen har fram till för någon vecka sedan varit tämligen beskedlig. Men den senaste veckan har smittspridningen börjat ta fart på allvar. Landstinget har därför tagit beslut om att stoppa den kostnadsfria vaccinationen för särskilda riskgrupper. Men fram till och med nu på fredag går det fortfarande att vaccinera sig.

– Vi rekommenderar alla som tillhör en riskgrupp att ta kontakt med sin vårdcentral för att vaccinera sig, säger biträdande smittskyddsläkare Ingemar Hallén enligt ett pressmeddelande.

– Till riskgrupperna räknas personer som har fyllt 65 år, gravida kvinnor och personer med kroniska sjukdomar.

Duktiga värmlänningar

Värmlänningar i riskgrupperna är duktiga på att vaccinera sig mot influensa. Efter en nedgång under några år har andelen vaccinerade åter ökat under innevarande säsongen. Redan någon vecka före jul var det lika många vaccinerade som under hela den förra säsongen. Och antalet vaccinerade har fortsatt att öka fram till dess.

Vaccination brukar ge ett gott skydd mot influensa och om man ändå insjuknar brukar sjukdomsförloppet bli lindrigare än det annars skulle ha blivit. Sedan den kostnadsfria vaccinationen för riskgrupper infördes är det få patienter som behöver sjukhusvård och betydligt färre som avlider.