2015-01-28 09:10

2015-01-28 10:38

Jägareförbundet vill se utökad licens

VÄRMLAND

Jägareförbundet Värmland kommer att jobba för utökad licens i de områden där jakt varit tillåten.

- I ett läge där vi ser att det finns betydligt mer varg än beräknat är fortsatt jakt i de utpekade reviren den enda vettiga lösningen, säger Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Vargjakten i Värmland avslutades i går. Totalt fälldes 24 vargar. Jägareförbundet Värmland menar att varginventeringen måste utvecklas i framtiden.

- Vi har skjutit 11 vargar i ett område där det enligt den schablon som använts ska finnas sex vargar. Tyvärr ser det lika illa ut i stora delar av Värmland. Det är betydligt fler vargar än de i medeltal sex man utgått ifrån. Jaktledarna de 4 revir som vi jagat menar att det finns sammanlagt ca 11-15 vargar kvar i de två jaktområdena, säger Lennart Johannesson.

Man menar också att en ohållbar situation har uppstått på grund av att vargstammen fram till nu tillåtits växa okontrollerat.

- Viltstammarna är på flera håll på väg att krascha, samtidigt som vargstammen fortsätter att växa i Värmland. Det är en fullständigt ohållbar situation, säger Lennart Johannesson.

I dag vid tiotiden kommer Högsta förvaltningsdomstolens beslut i den infekterade vargjaktsfrågan.

- I ett läge där vi ser att det finns betydligt mer varg än beräknat är fortsatt jakt i de utpekade reviren den enda vettiga lösningen, säger Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Vargjakten i Värmland avslutades i går. Totalt fälldes 24 vargar. Jägareförbundet Värmland menar att varginventeringen måste utvecklas i framtiden.

- Vi har skjutit 11 vargar i ett område där det enligt den schablon som använts ska finnas sex vargar. Tyvärr ser det lika illa ut i stora delar av Värmland. Det är betydligt fler vargar än de i medeltal sex man utgått ifrån. Jaktledarna de 4 revir som vi jagat menar att det finns sammanlagt ca 11-15 vargar kvar i de två jaktområdena, säger Lennart Johannesson.

Man menar också att en ohållbar situation har uppstått på grund av att vargstammen fram till nu tillåtits växa okontrollerat.

- Viltstammarna är på flera håll på väg att krascha, samtidigt som vargstammen fortsätter att växa i Värmland. Det är en fullständigt ohållbar situation, säger Lennart Johannesson.

I dag vid tiotiden kommer Högsta förvaltningsdomstolens beslut i den infekterade vargjaktsfrågan.