2015-01-28 10:06

2015-01-28 20:10

Inget stopp av vargjakten

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN: Inget stopp för vargjakt men...

(UPPDATERAD 20.14) Inte självklart. Ja, licensjakten på varg kan fortsätta så länge kvoten inte är fylld. Men nej, det är inte självklart att förbudet mot att överklaga vargjaktsbeslut till domstol är lagligt. Den frågan måste prövas. Det framgår av Högsta förvaltningsdomstolens beslut på onsdagen.

Torsdagen den 11 september förra året – bara tre dagar före valet – beslutade den dåvarande borgerliga regeringen, på landsbygdsminister Eskil Erlandssons (C) förslag, att beslut om licensjakt på varg ska fattas av länsstyrelser och inte av Naturvårdsverket eller av regeringen. Besluten får överklagas till Naturvårdsverket men inte därifrån till domstol.

Avsikten var väl att minska risken – ur regeringens synvinkel – för att en överklagandeprocess skulle dra ut på tiden och därmed stoppa vargjakten.

Den nuvarande rödgröna regeringen har ställts sig bakom beslutet, även om miljöminister Åsa Romson (MP) i uttalanden för flera medier anmält en avvikande mening.

Förbud att överklaga

Det är kring detta förbud mot att överklaga beslut till domstol som vargjaktsdebatten i Sverige numera kretsar. Frågan gäller om förbudet strider mot EU-rätten – som Sverige måste följa – eller inte.

När Naturvårdsverket tidigare i vinter avslog alla överklaganden tog flera naturskyddsföreningar tag i denna tråd i stället, även om man var uttalat pessimistiska om möjligheten att nå framgång.

Framgång till en början

Men framgång blev det – i första instans. Förvaltningsrätten i Karlstad ansåg att frågan behöver utredas och att ett förhandsbesked från EU-domstolen måste hämtas in. Rätten satte också stopp för vargjakten – bara ett dygn innan den skulle börja.

Kammarrätten i Göteborg, som är nästa instans, hade en helt annan åsikt. Överklagandebeslutet strider inte mot EU-rätten och jakten kunde komma i gång om än en vecka senare än det var tänkt. Sedan dess har hela jaktkvoten i Värmlands län utnyttjats och jakten där avblåsts av detta skäl.

Men nu har alltså Högsta förvaltningsdomstolen, som är högsta instans, konstaterat att det inte alls är självklart att den förra regeringens beslut om överklagandeförbud är lagligt. Frågan måste prövas, särskilt mot bakgrund av att de lägre instanserna kommit fram till diametralt olika beslut.

Däremot sätter inte domstolen stopp för den vargjakt som fortfarande pågår i två av Värmlands grannlän.

Ovanligt beslut

Beslutet är ovanligt. Av cirka 8 000 överklaganden som kommer in till Högsta förvaltningsdomstolen under ett år brukar inte mer två procent beviljas prövningstillstånd.

– Prövningen får ta den tid som den behöver, säger justitierådet Erik Nymansson till NWT. Alla parter, det vill säga alla som någonstans i processen har klagat, får möjlighet att bemöta varandras inlagor innan vi tar ställning i sakfrågan.

Det kan också tänkas att man begär in ett förhandsbeslut från EU-domstolen men det har Högsta förvaltningsdomstolen inte tagit ställning till än.

 

Detta har hänt:

28 november. Länsstyrelsen beslutar om licensjakt på upp till 24 vargar inom reviren Forshaga, Gårdsjö, Kläggen och Medskogen. Jakttiden sätts till 9 januari till 15 februari. Beslutet överklagas av naturvårdsorganisationer till Naturvårdsverket med begäran om inhibition.

23 december. Naturvårdsverket avslår kravet på inhibition.

7 januari. Naturvårdsverket godkänner beslutet om vargjakt. Beslutet kan enligt Jaktförordningen inte överklagas men överklagas ändå på just denna punkt till Förvaltningsrätten i Karlstad.

8 januari. Förvaltningsrätten anser att det finns oklarheter som behöver redas ut och beslutar om inhibition. Jakten får inte genomföras innan saken är utredd. Inhibitionsbeslutet överklagas av länsstyrelsen och jaktorganisationer till Kammarrätten i Göteborg.

15 januari. Kammarrätten konstaterar att det inte finns några oklarheter och upphäver inhibitionsbeslutet. Vargjakten kan börja.

16 januari. Föreningen Nordulv och en rad andra föreningar överklagar domen till Högsta förvaltningsdomstolen rörande kammarrättens beslut.

27 januari. Den sista av de 24 vargar som var tilldelade för Värmland fälls.

28 januari. Högsta förvaltningsdomstolens meddelar sitt beslut i vargfrågan.

Här kan du läsa beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen.

 

Torsdagen den 11 september förra året – bara tre dagar före valet – beslutade den dåvarande borgerliga regeringen, på landsbygdsminister Eskil Erlandssons (C) förslag, att beslut om licensjakt på varg ska fattas av länsstyrelser och inte av Naturvårdsverket eller av regeringen. Besluten får överklagas till Naturvårdsverket men inte därifrån till domstol.

Avsikten var väl att minska risken – ur regeringens synvinkel – för att en överklagandeprocess skulle dra ut på tiden och därmed stoppa vargjakten.

Den nuvarande rödgröna regeringen har ställts sig bakom beslutet, även om miljöminister Åsa Romson (MP) i uttalanden för flera medier anmält en avvikande mening.

Förbud att överklaga

Det är kring detta förbud mot att överklaga beslut till domstol som vargjaktsdebatten i Sverige numera kretsar. Frågan gäller om förbudet strider mot EU-rätten – som Sverige måste följa – eller inte.

När Naturvårdsverket tidigare i vinter avslog alla överklaganden tog flera naturskyddsföreningar tag i denna tråd i stället, även om man var uttalat pessimistiska om möjligheten att nå framgång.

Framgång till en början

Men framgång blev det – i första instans. Förvaltningsrätten i Karlstad ansåg att frågan behöver utredas och att ett förhandsbesked från EU-domstolen måste hämtas in. Rätten satte också stopp för vargjakten – bara ett dygn innan den skulle börja.

Kammarrätten i Göteborg, som är nästa instans, hade en helt annan åsikt. Överklagandebeslutet strider inte mot EU-rätten och jakten kunde komma i gång om än en vecka senare än det var tänkt. Sedan dess har hela jaktkvoten i Värmlands län utnyttjats och jakten där avblåsts av detta skäl.

Men nu har alltså Högsta förvaltningsdomstolen, som är högsta instans, konstaterat att det inte alls är självklart att den förra regeringens beslut om överklagandeförbud är lagligt. Frågan måste prövas, särskilt mot bakgrund av att de lägre instanserna kommit fram till diametralt olika beslut.

Däremot sätter inte domstolen stopp för den vargjakt som fortfarande pågår i två av Värmlands grannlän.

Ovanligt beslut

Beslutet är ovanligt. Av cirka 8 000 överklaganden som kommer in till Högsta förvaltningsdomstolen under ett år brukar inte mer två procent beviljas prövningstillstånd.

– Prövningen får ta den tid som den behöver, säger justitierådet Erik Nymansson till NWT. Alla parter, det vill säga alla som någonstans i processen har klagat, får möjlighet att bemöta varandras inlagor innan vi tar ställning i sakfrågan.

Det kan också tänkas att man begär in ett förhandsbeslut från EU-domstolen men det har Högsta förvaltningsdomstolen inte tagit ställning till än.

 

Detta har hänt:

28 november. Länsstyrelsen beslutar om licensjakt på upp till 24 vargar inom reviren Forshaga, Gårdsjö, Kläggen och Medskogen. Jakttiden sätts till 9 januari till 15 februari. Beslutet överklagas av naturvårdsorganisationer till Naturvårdsverket med begäran om inhibition.

23 december. Naturvårdsverket avslår kravet på inhibition.

7 januari. Naturvårdsverket godkänner beslutet om vargjakt. Beslutet kan enligt Jaktförordningen inte överklagas men överklagas ändå på just denna punkt till Förvaltningsrätten i Karlstad.

8 januari. Förvaltningsrätten anser att det finns oklarheter som behöver redas ut och beslutar om inhibition. Jakten får inte genomföras innan saken är utredd. Inhibitionsbeslutet överklagas av länsstyrelsen och jaktorganisationer till Kammarrätten i Göteborg.

15 januari. Kammarrätten konstaterar att det inte finns några oklarheter och upphäver inhibitionsbeslutet. Vargjakten kan börja.

16 januari. Föreningen Nordulv och en rad andra föreningar överklagar domen till Högsta förvaltningsdomstolen rörande kammarrättens beslut.

27 januari. Den sista av de 24 vargar som var tilldelade för Värmland fälls.

28 januari. Högsta förvaltningsdomstolens meddelar sitt beslut i vargfrågan.

Här kan du läsa beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen.