2015-01-28 14:04

2015-01-28 14:05

Hantverkare får flest klagomål

VÄRMLAND

Många klagar efter att ha köpt en begagnad bil. Men det som orsakar flest klagomål är när någon anlitas för att fixa saker i hemmet.

Konsumentverket har nu sammanställt de 70 441 ärenden som rapporterades dit under 2014. I Värmland handlar det om totalt 2 851 klagomål. Än en gång är det hantverkarna som toppar den föga smickrande listan när det gäller antal klagomål på tjänster i länet.

• Boende reparation 8,2%

• Fast telefoni 6,5%

• Mobiltelefoni 4,9%

• Internet 3,9%

• Fordon reparation 2,5%

En bra dialog är enligt Konsumentverket det bästa sättet att undvika en situation som leder till ett anmält klagomål. Verket rekommenderar också skriftliga avtal gällande stort som smått. Avtala om tidsplan, kostnader och omfattning av arbetet. Om det blir tal om tilläggsarbeten bör man skriva avtal om dessa också.

Även om det klagas på hantverkarna i Värmland får de färre klagomål än sina kollegor i riket, där totalt 9,6 procent av klagomålen reparation och underhåll av boende.

När det gäller varor är det ett tidigare använt fordon som toppar listan över orsak till klagomål:

• Begagnad bil 6,6%

• Hemelektronik 5,2%

• Möbler/Husgeråd 3,2%

• Kläder/skor/väska 2,8%

• Hushållsapparater 2,5%

Men även i fallet med begagnade bilar är andelen klagomål lägre är riksgenomsnittets 8 procent. Konsumentverkets rekommendation för att undvika besvikelse i jakten på en bra och billig begagnad bil är att vända sig till en bilhandlare med gott rykte.

Rättigheter

Om det blir fel på bilen kan man lämna in klagomål i upp till tre år, trots att det inte finns några garantier.

Det första halvåret efter affären har köparen ett extra skydd, där bilhandlaren ska utreda vad som orsakat felet. Om felet inte orsakats av köparen ska bilhandlaren kostnadsfritt felsöka och reparera bilen.

Konsumentverket har nu sammanställt de 70 441 ärenden som rapporterades dit under 2014. I Värmland handlar det om totalt 2 851 klagomål. Än en gång är det hantverkarna som toppar den föga smickrande listan när det gäller antal klagomål på tjänster i länet.

• Boende reparation 8,2%

• Fast telefoni 6,5%

• Mobiltelefoni 4,9%

• Internet 3,9%

• Fordon reparation 2,5%

En bra dialog är enligt Konsumentverket det bästa sättet att undvika en situation som leder till ett anmält klagomål. Verket rekommenderar också skriftliga avtal gällande stort som smått. Avtala om tidsplan, kostnader och omfattning av arbetet. Om det blir tal om tilläggsarbeten bör man skriva avtal om dessa också.

Även om det klagas på hantverkarna i Värmland får de färre klagomål än sina kollegor i riket, där totalt 9,6 procent av klagomålen reparation och underhåll av boende.

När det gäller varor är det ett tidigare använt fordon som toppar listan över orsak till klagomål:

• Begagnad bil 6,6%

• Hemelektronik 5,2%

• Möbler/Husgeråd 3,2%

• Kläder/skor/väska 2,8%

• Hushållsapparater 2,5%

Men även i fallet med begagnade bilar är andelen klagomål lägre är riksgenomsnittets 8 procent. Konsumentverkets rekommendation för att undvika besvikelse i jakten på en bra och billig begagnad bil är att vända sig till en bilhandlare med gott rykte.

Rättigheter

Om det blir fel på bilen kan man lämna in klagomål i upp till tre år, trots att det inte finns några garantier.

Det första halvåret efter affären har köparen ett extra skydd, där bilhandlaren ska utreda vad som orsakat felet. Om felet inte orsakats av köparen ska bilhandlaren kostnadsfritt felsöka och reparera bilen.