2015-01-27 19:23

2015-01-27 19:24

100 miljoner för inhyrd personal

LANDSTINGET

För första gången någonsin betalade landstinget förra året mer än 100 miljoner kronor för vårdpersonal som hyrts in från bemanningsföretag. Läkare står för 90 procent men det handlar också om sjuksköterskor, psykologer och vårdadministratörer.

Landstinget har aldrig tidigare haft fler läkare anställda än just nu. Men antalet anställda läkare har inte ökat lika snabbt som antalet läkartjänster. Därför är kostnaderna för att anlita läkare från bemanningsföretag också större än det varit någonsin tidigare.

En rapport som omfattar de elva första månaderna under 2014 visar att 89,3 miljoner kronor gått till hyrläkare. 5,3 miljoner har gått till hyrsjuksköterskor och 4,3 miljoner till inhyrning av psykologer och vårdadministratörer. Totalt blir det 98,9 miljoner kronor. När december månads kostnader läggs till slår landstinget igenom 100-miljonerkronorsvallen.

Nollvision

För bara ett par år sedan tog Värmlandssamverkan, de partier som styr landstinget, beslut om en strategi för en nollversion när det gäller hyrläkare. På sikt skulle landstinget göra sig oberoende av hyrläkarsystemet som är dyrt och dessutom kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten eftersom kontinuiteten inom sjukvården blir lidande.

Sedan dess har utvecklingen gått åt motsatt håll. Dessutom är landstinget numera beroende av bemanningsföretag även för fler personalkategorier än läkare.

Läkarbristen är som vanligt störst inom primärvård och psykiatri. Det senaste året har den dock ökat mest inom ortopedi, kirurgi i Arvika och dessutom psykiatri.

– Det är uppenbart att vi har misslyckats, säger landstingsrådet Fredrik Larsson (M). Vi måste nu göra ett omtag och arbeta på bred front för att komma till rätta med beroendet av bemanningsföretag.

Nationellt problem

Oppositionsrådet Ulric Andersson (S) säger att ambitionen var för stor, ett enskilt landsting kan inte på egen hand lösa problemet:

– Det handlar om en osund marknad som kostar landstingen oerhört mycket pengar. Landstingen måste samverka och vi måste jobba på nationell nivå för att få läkarna att vilja vara anställda i landstingen i stället för i bemanningsföretag.

Oppositionsrådet Anders Nilsson (V) säger att det också handlar om hur man behåller dem man redan har.

Landstinget har aldrig tidigare haft fler läkare anställda än just nu. Men antalet anställda läkare har inte ökat lika snabbt som antalet läkartjänster. Därför är kostnaderna för att anlita läkare från bemanningsföretag också större än det varit någonsin tidigare.

En rapport som omfattar de elva första månaderna under 2014 visar att 89,3 miljoner kronor gått till hyrläkare. 5,3 miljoner har gått till hyrsjuksköterskor och 4,3 miljoner till inhyrning av psykologer och vårdadministratörer. Totalt blir det 98,9 miljoner kronor. När december månads kostnader läggs till slår landstinget igenom 100-miljonerkronorsvallen.

Nollvision

För bara ett par år sedan tog Värmlandssamverkan, de partier som styr landstinget, beslut om en strategi för en nollversion när det gäller hyrläkare. På sikt skulle landstinget göra sig oberoende av hyrläkarsystemet som är dyrt och dessutom kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten eftersom kontinuiteten inom sjukvården blir lidande.

Sedan dess har utvecklingen gått åt motsatt håll. Dessutom är landstinget numera beroende av bemanningsföretag även för fler personalkategorier än läkare.

Läkarbristen är som vanligt störst inom primärvård och psykiatri. Det senaste året har den dock ökat mest inom ortopedi, kirurgi i Arvika och dessutom psykiatri.

– Det är uppenbart att vi har misslyckats, säger landstingsrådet Fredrik Larsson (M). Vi måste nu göra ett omtag och arbeta på bred front för att komma till rätta med beroendet av bemanningsföretag.

Nationellt problem

Oppositionsrådet Ulric Andersson (S) säger att ambitionen var för stor, ett enskilt landsting kan inte på egen hand lösa problemet:

– Det handlar om en osund marknad som kostar landstingen oerhört mycket pengar. Landstingen måste samverka och vi måste jobba på nationell nivå för att få läkarna att vilja vara anställda i landstingen i stället för i bemanningsföretag.

Oppositionsrådet Anders Nilsson (V) säger att det också handlar om hur man behåller dem man redan har.