2015-01-26 16:31

2015-01-26 16:32

Väntetider för cancervård ska kortas

SJUKVÅRD

Cancersjukvården i Sverige ska bli bättre. Framför allt ska väntetiderna till behandling bli kortare än vad de ofta är i dag.

Det ha regeringen och SKL, kommunernas och landstingens samarbetsorgan, kommit överens om. Regeringen ställer upp med ett extra stimulansbidrag på 444,5 miljoner kronor.

För Värmlands del skulle det kunna betyda bortåt 15 miljoner kronor. Landstinget åtar sig samtidigt att formulera handlingsplaner för sjukvården vid fem utvalda cancerdiagnoser.

Det ha regeringen och SKL, kommunernas och landstingens samarbetsorgan, kommit överens om. Regeringen ställer upp med ett extra stimulansbidrag på 444,5 miljoner kronor.

För Värmlands del skulle det kunna betyda bortåt 15 miljoner kronor. Landstinget åtar sig samtidigt att formulera handlingsplaner för sjukvården vid fem utvalda cancerdiagnoser.