2015-01-26 11:57

2015-01-26 17:59

Så många är vi 2030

VÄRMLAND: Ny prognos presenterad

(UPPDATERAD) Vi blir fler värmlänningar. Och äldre.
År 2030 är vi drygt 282 000 stycken.
Att länet växer är tack vare invandringen.

Varje år tas det fram detaljerade befolkningssiffror för länet.

Men hur kommer det att se ut på längre sikt?

Region Värmland presenterade på måndagen en bild av hur befolkningen i länet kommer att ha utvecklats fram till år 2030.

Spåkulan är i det här fallet siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram.

De visar att det om femton år kommer att finnas drygt 282 000 värmlänningar. Det är tre procent fler jämfört med 2013 och en ökning med mellan 300 och 800 personer varje år.

– Det är en prognos som är baserad på utvecklingen som skett de senaste åren. Det är den bästa gissningen hur befolkningsutvecklingen kommer att se ut, säger Bo-Josef Eriksson, som är analytiker hos Region Värmland.

– Det är ingen sanning, det kommer troligtvis ske vissa förändringar.

Storstäder ökar

Länet växer alltså.

Men det sker inte alls i samma takt som landet som helhet. Där spås befolkningsökningen bli tolv procent.

– En stor del av rikets tillväxt sker i storstadsregionerna, säger Bo-Josef Eriksson.

Region Värmlands rapport fokuserar på tre åldersgrupper: 0–19 år, 20–64 och 65 år och uppåt.

Har fler äldre

Redan i dag har Värmland, jämfört mer rikssnittet, något färre invånare i de två första ålderskategorierna och fler i den senare.

Den bilden kommer att förstärkas fram till år 2030. För värmlänningarna blir äldre.

– Det är främst ålderskategorin 65+ som ökar. Det gäller både för Värmland och för riket, säger Linn Johansson, utredare hos Region Värmland.

Att Värmland har en åldrande befolkning innebär en del utmaningar. Försörjningsbördan – hur många personer som varje person i arbetsför ålder måste försörja – kommer att fortsätta att växa.

– Det är en utmaning för oss, säger regionrådet Tomas Riste (S).

– Vi har inte lösningen på det, men vi söker efter medel för att kunna förändra siffrorna.

Stina Höök (M) är regionråd:

– Men bara det faktum att man blir äldre är inte en kostnad i sig. Man får titta på hur vi kan förebygga så att de som är 65+ håller sig friska längre.

Fler dör

2030 kommer det fortfarande att dö fler värmlänningar än vad som föds. Att Värmland över huvud taget växer de kommande femton åren är tack vare invandringen från andra länder.

– Den har mycket stor betydelse för Värmlands befolkningsutveckling, säger Linn Johansson.

Där gäller det att ta tillvara på den kompetens som finns bland de invandrare som kommer till länet.

– Många kommer hit som flyktingar och sedan försvinner de till andra större städer.

– Det är en utmaning för oss att hjälpa dem med validering av utbildning så att de kan fylla de platser som finns, säger regionrådet Tomas Riste.

Varje år tas det fram detaljerade befolkningssiffror för länet.

Men hur kommer det att se ut på längre sikt?

Region Värmland presenterade på måndagen en bild av hur befolkningen i länet kommer att ha utvecklats fram till år 2030.

Spåkulan är i det här fallet siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram.

De visar att det om femton år kommer att finnas drygt 282 000 värmlänningar. Det är tre procent fler jämfört med 2013 och en ökning med mellan 300 och 800 personer varje år.

– Det är en prognos som är baserad på utvecklingen som skett de senaste åren. Det är den bästa gissningen hur befolkningsutvecklingen kommer att se ut, säger Bo-Josef Eriksson, som är analytiker hos Region Värmland.

– Det är ingen sanning, det kommer troligtvis ske vissa förändringar.

Storstäder ökar

Länet växer alltså.

Men det sker inte alls i samma takt som landet som helhet. Där spås befolkningsökningen bli tolv procent.

– En stor del av rikets tillväxt sker i storstadsregionerna, säger Bo-Josef Eriksson.

Region Värmlands rapport fokuserar på tre åldersgrupper: 0–19 år, 20–64 och 65 år och uppåt.

Har fler äldre

Redan i dag har Värmland, jämfört mer rikssnittet, något färre invånare i de två första ålderskategorierna och fler i den senare.

Den bilden kommer att förstärkas fram till år 2030. För värmlänningarna blir äldre.

– Det är främst ålderskategorin 65+ som ökar. Det gäller både för Värmland och för riket, säger Linn Johansson, utredare hos Region Värmland.

Att Värmland har en åldrande befolkning innebär en del utmaningar. Försörjningsbördan – hur många personer som varje person i arbetsför ålder måste försörja – kommer att fortsätta att växa.

– Det är en utmaning för oss, säger regionrådet Tomas Riste (S).

– Vi har inte lösningen på det, men vi söker efter medel för att kunna förändra siffrorna.

Stina Höök (M) är regionråd:

– Men bara det faktum att man blir äldre är inte en kostnad i sig. Man får titta på hur vi kan förebygga så att de som är 65+ håller sig friska längre.

Fler dör

2030 kommer det fortfarande att dö fler värmlänningar än vad som föds. Att Värmland över huvud taget växer de kommande femton åren är tack vare invandringen från andra länder.

– Den har mycket stor betydelse för Värmlands befolkningsutveckling, säger Linn Johansson.

Där gäller det att ta tillvara på den kompetens som finns bland de invandrare som kommer till länet.

– Många kommer hit som flyktingar och sedan försvinner de till andra större städer.

– Det är en utmaning för oss att hjälpa dem med validering av utbildning så att de kan fylla de platser som finns, säger regionrådet Tomas Riste.