2015-01-26 09:49

2015-01-26 15:43

Antalet skuldsatta minskar

VÄRMLAND

141 000 kronor var den genomsnittliga skulden hos de värmlänningar som var registrerade hos Kronofogden vid årsskiftet.

Vid ingången till 2015 var 11 589 privatpersoner i Värmland registrerade hos Kronofogden. Det var 227 färre än året innan och i det avseendet följer Värmland trenden i riket då antalet skuldsatta minskade i samtliga län. I Värmland dock inte i samma takt som för riket i snitt; 1,9 procent respektive 2,2.

Överrepresenterat

När det gäller andelen skuldsatta i länet är Värmland överrepresenterat, på tredje plats med 4,2 procent jämfört med rikssnittet 3,5 procent. Det är bara Gävleborg och Sörmland, två jämförbart lika stora län befolkningsmässigt, som har högre andel skuldsatta med 4,3 procent.

När det gäller den totala skulden utslaget per invånare ser det bättre ut ur värmländsk synvinkel. Den låg vid årsskiftet på 5 949 kronor vilket placerar Värmland strax under mitten på rikslistan där snittet är 6 416 kronor.

Stockholmare värst

Sörmland och Gävleborg utmärker sig även här som två av de fyra län som ligger över rikssnittet. Listan toppas av Stockholms län där den totala skulden var 16,9 miljarder vilket ger 7 693 kronor utslaget per invånare. Tvåa kom Skåne med 7 157 kronor per invånare, 9,2 miljarder totalt.

För landet var den totala skulden vid årsskiftet nära 62,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 324,6 miljoner kronor varav Värmland svarade för 89,5.

I statistiken från Kronofogden, som sammanställts av Visma, ingår inte dödsbon, gäldenärer med okänd adress, skyddad identitet eller med utländsk adress. Totalt svarar dessa för ytterligare 8,2 miljarder kronor i skulder hos kronofogden.

Vid ingången till 2015 var 11 589 privatpersoner i Värmland registrerade hos Kronofogden. Det var 227 färre än året innan och i det avseendet följer Värmland trenden i riket då antalet skuldsatta minskade i samtliga län. I Värmland dock inte i samma takt som för riket i snitt; 1,9 procent respektive 2,2.

Överrepresenterat

När det gäller andelen skuldsatta i länet är Värmland överrepresenterat, på tredje plats med 4,2 procent jämfört med rikssnittet 3,5 procent. Det är bara Gävleborg och Sörmland, två jämförbart lika stora län befolkningsmässigt, som har högre andel skuldsatta med 4,3 procent.

När det gäller den totala skulden utslaget per invånare ser det bättre ut ur värmländsk synvinkel. Den låg vid årsskiftet på 5 949 kronor vilket placerar Värmland strax under mitten på rikslistan där snittet är 6 416 kronor.

Stockholmare värst

Sörmland och Gävleborg utmärker sig även här som två av de fyra län som ligger över rikssnittet. Listan toppas av Stockholms län där den totala skulden var 16,9 miljarder vilket ger 7 693 kronor utslaget per invånare. Tvåa kom Skåne med 7 157 kronor per invånare, 9,2 miljarder totalt.

För landet var den totala skulden vid årsskiftet nära 62,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 324,6 miljoner kronor varav Värmland svarade för 89,5.

I statistiken från Kronofogden, som sammanställts av Visma, ingår inte dödsbon, gäldenärer med okänd adress, skyddad identitet eller med utländsk adress. Totalt svarar dessa för ytterligare 8,2 miljarder kronor i skulder hos kronofogden.

Fem tips

Så här kan du som privatperson undvika överskuldsättning:

-Gör en månadsbudget

-Spara kviitton och följ upp budgeten veckovis

-Betala alla krediter och avsluta kreditkort

-Starta ett sparkonto

-Undvik att hamna hos Kronofogden, försök hellre få till stånd en avbetalningsplan

 

Källa: Maria Blomqvist, skuldrådgivare på Visma Collectors