2015-01-24 06:00

2015-01-25 13:27

Stressen som leder till sjukskrivningar

VÄRMLAND: Den psykiska ohälsan ökar i länet

Psykisk ohälsa är nu den vanligaste diagnosen bland sjukskrivna i landet. Så även i Värmland.
Och det är de stressrelaterade sjukdomarna som ökar mest, enligt Försäkringskassan.

Ohälsotalet i landet är större än på många, många år i landet. Värmland följer den trenden och ligger på medel eller lite över i de olika grupperna. Således ökar sjukskrivningarna ökar och därmed kostnaderna.

Under 2013 betalades 672 miljoner kronor ut i sjukpenning till värmlänningarna, fördelat 61 procent till kvinnor och 39 procent till män. Nu visar Försäkringskassans senaste prognos att sjukkostnaderna kommer att öka mer än väntat. Och den grupp som ökar mest är kvinnor med ångest och depression. Totalt i landet förväntas kostnaden landa på 31,5 miljarder kronor. Vilket är 10 miljarder mer än för bara tre år sedan.

Ökning bland kvinnor

– Det är inte svårare psykisk sjukdom, som psykoser och så vidare, som ökar. De ligger still. utan det är mindre svåra tillstånd, framför allt stressrelaterad psykisk sjukdom som ökar ännu mer, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Enligt prognosen ökar sjukskrivningen i alla branscher och yrken, men framför allt bland kvinnor.

Vad beror det på?

– Tyngdpunkten på ökningen av sjukskrivning finns inom skola, vård och omsorg och det är ofta där det finns många kvinnor på arbetsplatserna. Sedan ökar den psykiska ohälsan väldigt mycket i den grupp som saknar arbete.

– Att inte ha ett arbete eller arbeta under osäkra arbetsvillkor är väldigt belastande. Många mår dåligt därför att de inte kan planera sitt liv och/eller känner utanförskap. Så relationen till arbetsmarknaden är en ökande faktor, säger Jan Larsson.

Ingen förklaring

Den stora delen av dessa finns bland en medelålders och äldre befolkning, medan arbetslösa ungdomar utgör en mindre grupp.

– Men där sker en kraftigare ökning av ohälsa och det är mer alarmerande.

Psykisk sjukdom är nu den vanligaste diagnosen bland samtliga sjukskrivningar och de tenderar att bli mer långvariga. En uppgång som liknar den från slutet av 1990-talet. Än så länge saknar samhället tydliga förklaringar till varför sjukskrivningar med psykiska diagnoser ökar, enligt Försäkringskassan.

Ohälsotalet i landet är större än på många, många år i landet. Värmland följer den trenden och ligger på medel eller lite över i de olika grupperna. Således ökar sjukskrivningarna ökar och därmed kostnaderna.

Under 2013 betalades 672 miljoner kronor ut i sjukpenning till värmlänningarna, fördelat 61 procent till kvinnor och 39 procent till män. Nu visar Försäkringskassans senaste prognos att sjukkostnaderna kommer att öka mer än väntat. Och den grupp som ökar mest är kvinnor med ångest och depression. Totalt i landet förväntas kostnaden landa på 31,5 miljarder kronor. Vilket är 10 miljarder mer än för bara tre år sedan.

Ökning bland kvinnor

– Det är inte svårare psykisk sjukdom, som psykoser och så vidare, som ökar. De ligger still. utan det är mindre svåra tillstånd, framför allt stressrelaterad psykisk sjukdom som ökar ännu mer, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Enligt prognosen ökar sjukskrivningen i alla branscher och yrken, men framför allt bland kvinnor.

Vad beror det på?

– Tyngdpunkten på ökningen av sjukskrivning finns inom skola, vård och omsorg och det är ofta där det finns många kvinnor på arbetsplatserna. Sedan ökar den psykiska ohälsan väldigt mycket i den grupp som saknar arbete.

– Att inte ha ett arbete eller arbeta under osäkra arbetsvillkor är väldigt belastande. Många mår dåligt därför att de inte kan planera sitt liv och/eller känner utanförskap. Så relationen till arbetsmarknaden är en ökande faktor, säger Jan Larsson.

Ingen förklaring

Den stora delen av dessa finns bland en medelålders och äldre befolkning, medan arbetslösa ungdomar utgör en mindre grupp.

– Men där sker en kraftigare ökning av ohälsa och det är mer alarmerande.

Psykisk sjukdom är nu den vanligaste diagnosen bland samtliga sjukskrivningar och de tenderar att bli mer långvariga. En uppgång som liknar den från slutet av 1990-talet. Än så länge saknar samhället tydliga förklaringar till varför sjukskrivningar med psykiska diagnoser ökar, enligt Försäkringskassan.

Prognosen

Prognosen för utgifterna för sjukpenning höjs med 1 miljard kronor 2015 och 1,5 miljarder kronor 2016.

Orsaken är att fler har blivit och förväntas bli sjukskrivna än vad man trodde i november 2014.

Källa: Försäkringskassan