2015-01-24 14:24

2015-01-24 17:43

Sjuttonde och artonde vargen fällda

VÄRMLAND

På lördagens fälldes varg nummer 17 och 18 under vinterns vargjakt.

Vargen nummer 17 sköts i Gårdsjöreviret i Östra Ämtervik. Någon timme senare fälldes en varg i det norra jaktområdet.

Det återstår nu sex vargar av kvoten.

Av de första 16 skjutna vargarna var sex tikar och tio hanar. Enligt Länsstyrelsen i Värmland har den registrerade vikten på vargna varit mellan 28 och 52 kg för hanarna och mellan 28 och 36 kg för tikarna.

Tio vargar fälldes under jaktens första två dagar, fördelat på fem vardera. Därefter sköts det tre den 18 januari, två den 20 januari och en den 21 januari.

Sex av vargarna har fällts i jaktområde 1 som består av Medskogen- och Kläggenrevien. Övriga har fällts i jaktområde 1, som består av Gårdsjö- och Forshagareviren.

Vargen nummer 17 sköts i Gårdsjöreviret i Östra Ämtervik. Någon timme senare fälldes en varg i det norra jaktområdet.

Det återstår nu sex vargar av kvoten.

Av de första 16 skjutna vargarna var sex tikar och tio hanar. Enligt Länsstyrelsen i Värmland har den registrerade vikten på vargna varit mellan 28 och 52 kg för hanarna och mellan 28 och 36 kg för tikarna.

Tio vargar fälldes under jaktens första två dagar, fördelat på fem vardera. Därefter sköts det tre den 18 januari, två den 20 januari och en den 21 januari.

Sex av vargarna har fällts i jaktområde 1 som består av Medskogen- och Kläggenrevien. Övriga har fällts i jaktområde 1, som består av Gårdsjö- och Forshagareviren.