2015-01-23 10:24

2015-01-23 14:04

Så ska sexköpen motverkas

VÄRMLAND: Myndigheter arbetar tillsammans

Nu tas det krafttag för att minska sexhandeln i Värmland.

En ny kampanj siktar framför allt in sig på att nå köparna.
– Det här är ett stort problem med bara förlorare, säger landshövding Kenneth Johansson.

De senaste åren har flera ärenden med sexköp rullats upp i Värmland, bland annat Afroditehärvan.

Men exakt hur omfattande sexhandeln är i länet vet ingen. Bara att den pågår.

– Vi har lyckats bevisa ett antal sexköp, så vi behöver inte fundera på om fenomenet finns i Värmland. Det vet vi att det gör, säger Lars Wirén, polisområdeschef för Värmland.

Nu går flera myndigheter, genom Samhällsråd Värmland, ut med en stor kampanj för att motverka sexköpen. Man vill förändra attityder och att då framför allt nå dem som köper sex.

Ändra attityden

– Det är ett stort problem med bara förlorare, säger landshövding Kenneth Johansson.

– Att påverka attityder är en förutsättning för att påverka beteenden.

Hur ska informationen då nå ut? Jo, främst via en kampanjsajt med information och länkar till den som behöver hjälp.

Det här ska spridas på sociala medier och på affischer och kampanjmaterial.

Kampanjen, som kallas Somliga tror, beskrivs vara den första som på det här sättet riktar sig främst till sexköpare.

– Vi har tidigare uppmärksammat dem som säljer sex, med konferenser och utbildningar. Men efterfrågan styr köparna över, så det är viktigt att vända sig även till dem. De behöver hjälp med att sluta köpa sex, eller åtminstone uppmärksammas på att det är olagligt, säger Isabel Persson, som är handläggare inom området våld i nära relationer.

Mer systematik

De senaste åren har det på olika sätt blivit ett ökat fokus på sexköpsproblematiken. Även inom polisen.

– Vi har ökat fokus de senaste åren och jobbat mer systematiskt med det. Tidigare har det varit mer när det dykt upp, säger polischefen Lars Wirén.

– Det handlar om att finnas i de forumen där sådana här frågor diskuteras och följa det. Det handlar också om kartläggning och att se vad som döljer sig bakom annan brottslighet, om det finns människohandel eller prostitution.

Den nya kampanjsajten hittar du här.

Samhällsråd Värmland, som ligger bakom kampanjen, består av representanter från länsstyrelsen, polisen, landstinget och Region Värmland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De senaste åren har flera ärenden med sexköp rullats upp i Värmland, bland annat Afroditehärvan.

Men exakt hur omfattande sexhandeln är i länet vet ingen. Bara att den pågår.

– Vi har lyckats bevisa ett antal sexköp, så vi behöver inte fundera på om fenomenet finns i Värmland. Det vet vi att det gör, säger Lars Wirén, polisområdeschef för Värmland.

Nu går flera myndigheter, genom Samhällsråd Värmland, ut med en stor kampanj för att motverka sexköpen. Man vill förändra attityder och att då framför allt nå dem som köper sex.

Ändra attityden

– Det är ett stort problem med bara förlorare, säger landshövding Kenneth Johansson.

– Att påverka attityder är en förutsättning för att påverka beteenden.

Hur ska informationen då nå ut? Jo, främst via en kampanjsajt med information och länkar till den som behöver hjälp.

Det här ska spridas på sociala medier och på affischer och kampanjmaterial.

Kampanjen, som kallas Somliga tror, beskrivs vara den första som på det här sättet riktar sig främst till sexköpare.

– Vi har tidigare uppmärksammat dem som säljer sex, med konferenser och utbildningar. Men efterfrågan styr köparna över, så det är viktigt att vända sig även till dem. De behöver hjälp med att sluta köpa sex, eller åtminstone uppmärksammas på att det är olagligt, säger Isabel Persson, som är handläggare inom området våld i nära relationer.

Mer systematik

De senaste åren har det på olika sätt blivit ett ökat fokus på sexköpsproblematiken. Även inom polisen.

– Vi har ökat fokus de senaste åren och jobbat mer systematiskt med det. Tidigare har det varit mer när det dykt upp, säger polischefen Lars Wirén.

– Det handlar om att finnas i de forumen där sådana här frågor diskuteras och följa det. Det handlar också om kartläggning och att se vad som döljer sig bakom annan brottslighet, om det finns människohandel eller prostitution.

Den nya kampanjsajten hittar du här.

Samhällsråd Värmland, som ligger bakom kampanjen, består av representanter från länsstyrelsen, polisen, landstinget och Region Värmland.