2015-01-20 15:56

2015-01-21 09:19

Operationer ställs in på värmländska sjukhus

VÄRMLAND

(UPPDATERAD) Hårt söktryck på landstingets akutmottagningar har lett till har planerade operationer har ställts in. Detta för att kunna öppna upp vårdplatser för akuta fall.

Liknande tryck på akutmottagningarna finns även i Värmlands angränsande län och det är därför inget alternativ att förflytta patienter. Behovet av att öppna upp fler vårdplatser har i stället lett till flera åtgärder, bland annat så har planerade operationer ställts in.

– Det är inte jättemånga det handlar om, ett tiotal. Det är planerade ingrepp som kräver vård efteråt som till exempel knäproteser. Det gäller inte den dagliga kirurgin. Det är inte många patienter som berörs, säger hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg.

God kommunikation med kommunerna är extra viktiga just nu, så att utflödena av patienterna flyter på. Dessutom har fler vårdplatser lyckats öppna upp, som tidigare varit stängda.

– Vi har öppnat upp fem extra vårdplatser med personal. Vi har tänkt öppna upp dem tidigare men på grund av sjuksköterskebrist har vi inte kunnat. Nu bemannar vi dem genom att slita på ordinarie personal som får ta extrapass.

Hur länge trycket kommer hålla på är svårt att förutse, även om det var ett liknande runt samma period förra året.

– Vi har beredskap för att kunna hantera veckan. Är läget förbättrat i morgon släpper vi så klart på med operationer på torsdag. Vi gör det här för att kunna ha resurser vid akuta behov.

Liknande tryck på akutmottagningarna finns även i Värmlands angränsande län och det är därför inget alternativ att förflytta patienter. Behovet av att öppna upp fler vårdplatser har i stället lett till flera åtgärder, bland annat så har planerade operationer ställts in.

– Det är inte jättemånga det handlar om, ett tiotal. Det är planerade ingrepp som kräver vård efteråt som till exempel knäproteser. Det gäller inte den dagliga kirurgin. Det är inte många patienter som berörs, säger hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg.

God kommunikation med kommunerna är extra viktiga just nu, så att utflödena av patienterna flyter på. Dessutom har fler vårdplatser lyckats öppna upp, som tidigare varit stängda.

– Vi har öppnat upp fem extra vårdplatser med personal. Vi har tänkt öppna upp dem tidigare men på grund av sjuksköterskebrist har vi inte kunnat. Nu bemannar vi dem genom att slita på ordinarie personal som får ta extrapass.

Hur länge trycket kommer hålla på är svårt att förutse, även om det var ett liknande runt samma period förra året.

– Vi har beredskap för att kunna hantera veckan. Är läget förbättrat i morgon släpper vi så klart på med operationer på torsdag. Vi gör det här för att kunna ha resurser vid akuta behov.

  • Anna Nordström