2015-01-20 07:20

2015-01-21 10:05

JO kritiserar rättspsyk

KRISTINEHAMN: Brister i rutinerna

Efter en inspektion får den rättpsykiatriska kliniken i Kristinehamn kritik från JO.
Bland annat riktas kritik mot brister i rutinerna kring granskning av post till och från patienter.

Justitieombudsmannens inspektion på den rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn genomfördes den 30 september till den 2 oktober 2014.

Kliniken får bland annat kritik för att inte omgående ha lämnat tillbaka dator och mobil till en patient sedan ett beslut att omhänderta dem hade upphävts. Bland de kritiska synpunkterna finns också att rutinerna delvis är felaktiga kring granskning av post till och från patienterna. Det är också i flera fall oklart om patienterna informerats om rätten till stödperson samt rätten att överklaga olika beslut.

En av de positiva synpunkter som framförs är att journalanteckningarna överlag är fylliga och välformulerade.

Justitieombudsmannens inspektion på den rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn genomfördes den 30 september till den 2 oktober 2014.

Kliniken får bland annat kritik för att inte omgående ha lämnat tillbaka dator och mobil till en patient sedan ett beslut att omhänderta dem hade upphävts. Bland de kritiska synpunkterna finns också att rutinerna delvis är felaktiga kring granskning av post till och från patienterna. Det är också i flera fall oklart om patienterna informerats om rätten till stödperson samt rätten att överklaga olika beslut.

En av de positiva synpunkter som framförs är att journalanteckningarna överlag är fylliga och välformulerade.