2015-01-16 09:35

2015-01-20 23:16

Jakten kan stoppas

JAKT

(UPPDATERAD) I dag började vargjakten, men den kan snart stoppas.

Under den första jaktdagen skickades det in en rad överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen rörande kammarrättens beslut.

Föreningen Nordulv var en av föreningarna som överklagade domen.

Överklagandet kom in till Högsta förvaltningsdomstolen på fredagsmorgonen:

– Föreningen Nordulv yrkar på inhibition, säger justitiesekreterare Ellinor Malmborg.

Sakfrågan gäller om kammarrättens beslut är överklagningsbart eller inte.

– Det är det vi får ta ställning till, liksom hantera prövningstillståndet för yrkandet om inhibition.

Hur hanterar ni överklagandet?

– Vi hanterar det skyndsamt. Exakt tidsram är svårt att uttala sig om, men domstolen jobbar med ärendet nu, säger Ellinor Malmborg.

Under den första jaktdagen skickades det in en rad överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen rörande kammarrättens beslut.

Föreningen Nordulv var en av föreningarna som överklagade domen.

Överklagandet kom in till Högsta förvaltningsdomstolen på fredagsmorgonen:

– Föreningen Nordulv yrkar på inhibition, säger justitiesekreterare Ellinor Malmborg.

Sakfrågan gäller om kammarrättens beslut är överklagningsbart eller inte.

– Det är det vi får ta ställning till, liksom hantera prövningstillståndet för yrkandet om inhibition.

Hur hanterar ni överklagandet?

– Vi hanterar det skyndsamt. Exakt tidsram är svårt att uttala sig om, men domstolen jobbar med ärendet nu, säger Ellinor Malmborg.