2015-01-09 17:32

2015-01-20 23:18

Vinterns jakt hänger löst

VÄRMLAND: Hur gör länsstyrelsen?

Jägarna överklagar beslutet om att stoppa vargjakten. Men det gör inte Naturvårdsverket.
– Vi har inte rätt till det. De som kan överklaga är första beslutsinstans, alltså länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län, säger verkets presschef Anneli Nivrén.

Förvaltningsrättens beslut att i sista stund stoppa vargjakten kom som en total överraskning. På fredagsförmiddagen träffades Naturvårdsverket jurister för att diskutera rättsläget.

– Det här är ingen förberedd situation eftersom vårt beslut om jakt inte skulle kunna överklagas, sa Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör.

Juristernas kom senare under dagen fram till att verket inte kan överklaga.

Hur länsstyrelsen i Värmland ska göra är ovisst. Varken chefsjurist eller ansvariga handläggare för rovdjursfrågor fanns på plats när NWT sökte dem på fredagseftermiddagen.

Jägarna överklagar

Vid 15-tiden kom det in ett överklagande från Svenska jägareförbundet. Det kommer att skickas vidare till Kammarrätten i Göteborg. Förbundet är starkt kritiskt mot förvaltningsrätten i Karlstad:

– Det får anses uppenbart felaktigt och anmärkningsvärt att förvaltningsrätten agerar EU-domstol genom att enbart med stöd av EU:s regelverk sätta sig över svenska lagar och förordningar, sägs det.

Jägarförbundet vill ha en omedelbar behandling i kammarrätten – för att om möjligt hinna genomföra en licensjakt innan tiden rinner ut.

Domaren JO-anmäld

Trycket på förvaltningsrätten var hårt under dagen med många telefonsamtal. Bland annat ledde inhibitionsbeslutet till en JO-anmälan mot domstolen och lagmannen som har hand om målet.

– Domaren har fallit till föga för trycket från några få mycket aktiva vargförespråkare. JO ombedes härmed att granska förvaltningsrättens agerande gentemot gällande lagstiftning, juridiska processer och beslut fattade av Sveriges Riksdag, skriver anmälaren.

Domstolen gick senare under dagen ut med ett förklarande pressmeddelande:

– Förvaltningsrätten har förståelse för att beslutet väcker starka känslor och för att många som ställt in sig på att påbörja jakten blev besvikna. Naturvårdsverkets beslut meddelades den 5 januari 2015. Föreningens Nordulvs överklagande kom in dagen innan beslutet fattades den 8 januari 2015. Förvaltningsrätten hade inte möjlighet att meddela ett beslut tidigare än vad som skedde.

EU-domstolen hörs

Nu hamnar frågan hos kammarrätten som antingen kan besluta att licensjakten ska få påbörjas eller att stoppet ska fortsätta gälla.

Under tiden prövar förvaltningsrätten om Naturvårdsverkets och statsmakternas beslut strider mot EU-rätten. Målet kommer att avgöras av två juristdomare och nämndemän. Ett förhandsavgörande från EU-domstolen kan komma att hämtas in.

Förvaltningsrättens beslut att i sista stund stoppa vargjakten kom som en total överraskning. På fredagsförmiddagen träffades Naturvårdsverket jurister för att diskutera rättsläget.

– Det här är ingen förberedd situation eftersom vårt beslut om jakt inte skulle kunna överklagas, sa Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör.

Juristernas kom senare under dagen fram till att verket inte kan överklaga.

Hur länsstyrelsen i Värmland ska göra är ovisst. Varken chefsjurist eller ansvariga handläggare för rovdjursfrågor fanns på plats när NWT sökte dem på fredagseftermiddagen.

Jägarna överklagar

Vid 15-tiden kom det in ett överklagande från Svenska jägareförbundet. Det kommer att skickas vidare till Kammarrätten i Göteborg. Förbundet är starkt kritiskt mot förvaltningsrätten i Karlstad:

– Det får anses uppenbart felaktigt och anmärkningsvärt att förvaltningsrätten agerar EU-domstol genom att enbart med stöd av EU:s regelverk sätta sig över svenska lagar och förordningar, sägs det.

Jägarförbundet vill ha en omedelbar behandling i kammarrätten – för att om möjligt hinna genomföra en licensjakt innan tiden rinner ut.

Domaren JO-anmäld

Trycket på förvaltningsrätten var hårt under dagen med många telefonsamtal. Bland annat ledde inhibitionsbeslutet till en JO-anmälan mot domstolen och lagmannen som har hand om målet.

– Domaren har fallit till föga för trycket från några få mycket aktiva vargförespråkare. JO ombedes härmed att granska förvaltningsrättens agerande gentemot gällande lagstiftning, juridiska processer och beslut fattade av Sveriges Riksdag, skriver anmälaren.

Domstolen gick senare under dagen ut med ett förklarande pressmeddelande:

– Förvaltningsrätten har förståelse för att beslutet väcker starka känslor och för att många som ställt in sig på att påbörja jakten blev besvikna. Naturvårdsverkets beslut meddelades den 5 januari 2015. Föreningens Nordulvs överklagande kom in dagen innan beslutet fattades den 8 januari 2015. Förvaltningsrätten hade inte möjlighet att meddela ett beslut tidigare än vad som skedde.

EU-domstolen hörs

Nu hamnar frågan hos kammarrätten som antingen kan besluta att licensjakten ska få påbörjas eller att stoppet ska fortsätta gälla.

Under tiden prövar förvaltningsrätten om Naturvårdsverkets och statsmakternas beslut strider mot EU-rätten. Målet kommer att avgöras av två juristdomare och nämndemän. Ett förhandsavgörande från EU-domstolen kan komma att hämtas in.

SKYDDAD AV EU

Det är förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller störa enskilda djur som är listade i EU:s habitatdirektiv. Den svenska vargen är med på listan. Medlemsländerna får bara göra undantag om det finns särskilda skäl, som till exempel att undvika allvarliga skador på skog eller gröda.

Källa: EU-kommissionen