2015-01-08 21:46

2015-01-20 23:14

Drunkningar ökar igen

OLYCKOR: Äldre män dominerar i statistiken

137 människor drunknade i Sverige under 2014. Och Värmland sticker ut med förhållandevis många drunkningar.

– Ja, Värmland har av hävd höga drunkningstal, säger Anders Wernesten, statistikansvarig för Svenska Livräddningssällskapet.

Under de tio senaste åren har 65 personer drunknat i Värmland. Det motsvarar 2,3 personer per 100 000 invånare vilket placerar Värmland på en tredjeplats i landet, bara Jämtland och Norrbotten har högre relativa tal.

– Man kan anta att kallt vatten bidrar i norr. För Värmlands del kan det vara det rörliga friluftslivet, säger Wernesten.

Dubblerade isolyckor

Badolyckorna ökade till 49 jämfört med 39 året innan, som också var en fin badsommar. Snittet de senaste tio åren är 26 omkomna i badolyckor.

16 isolyckor var dubbelt mot året innan. Sex av dem inträffade i april i södra Sverige då det var ett mycket osäkert isläge.

Alkohol är en bidragande orsak till drunkning i samband med båtolyckor. Alkohol påverkar såväl omdömet som förmågan att klara sig i vattnet. Flytväst är en billig livförsäkring, cirka hälften av de omkomna vid båtolyckor skulle ha klarat sig om de använt flytväst.

Bättre simkunnighet

85 procent av de omkomna var män. Av de 137 som drunknade i fjol var 97 över 50 år och av dessa var 41 över 70 år.

Noterbart är att drunkningsolyckor med barn och ungdomar minskat markant sedan 1970-talet. Det förklaras bland annat av simundervisning i skolan och att simkunnighet införts som ett betygskriterium.

– Det är positivt och kommer att få effekt på sikt när ungdomarna kommer upp i åren och har med sig klokskapen att använda flytväst, säger Wernesten.

– Ja, Värmland har av hävd höga drunkningstal, säger Anders Wernesten, statistikansvarig för Svenska Livräddningssällskapet.

Under de tio senaste åren har 65 personer drunknat i Värmland. Det motsvarar 2,3 personer per 100 000 invånare vilket placerar Värmland på en tredjeplats i landet, bara Jämtland och Norrbotten har högre relativa tal.

– Man kan anta att kallt vatten bidrar i norr. För Värmlands del kan det vara det rörliga friluftslivet, säger Wernesten.

Dubblerade isolyckor

Badolyckorna ökade till 49 jämfört med 39 året innan, som också var en fin badsommar. Snittet de senaste tio åren är 26 omkomna i badolyckor.

16 isolyckor var dubbelt mot året innan. Sex av dem inträffade i april i södra Sverige då det var ett mycket osäkert isläge.

Alkohol är en bidragande orsak till drunkning i samband med båtolyckor. Alkohol påverkar såväl omdömet som förmågan att klara sig i vattnet. Flytväst är en billig livförsäkring, cirka hälften av de omkomna vid båtolyckor skulle ha klarat sig om de använt flytväst.

Bättre simkunnighet

85 procent av de omkomna var män. Av de 137 som drunknade i fjol var 97 över 50 år och av dessa var 41 över 70 år.

Noterbart är att drunkningsolyckor med barn och ungdomar minskat markant sedan 1970-talet. Det förklaras bland annat av simundervisning i skolan och att simkunnighet införts som ett betygskriterium.

– Det är positivt och kommer att få effekt på sikt när ungdomarna kommer upp i åren och har med sig klokskapen att använda flytväst, säger Wernesten.

Drunkningsolyckor

På 1960-talet drunknade i snitt 340 svenskar om året.

Därefter var det en långsiktig minskning med som lägst 79 omkomna 2010.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet