2015-01-06 11:09

2015-01-20 23:14

Klass 1-varning i länet

VÄRMLAND

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Värmland, detta då det väntas snöfall.

Det kan enligt SMHI komma 10–15 centimter snö i länet fram till onsdagsmorgonen.

Under natten kan snöfallet bli intensivt.

En klass 1-varning innebär en väderutveckling som väntas innebära vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Det kan enligt SMHI komma 10–15 centimter snö i länet fram till onsdagsmorgonen.

Under natten kan snöfallet bli intensivt.

En klass 1-varning innebär en väderutveckling som väntas innebära vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.