2015-01-06 17:49

2015-01-20 23:14

De hoppas stoppa jakten

VÄRMLAND: Vargjakten kan skjutas upp av domstol

Samma dag som beslutet att licensjakt på varg blir av laddas det om för att stoppa jakten.
Med upprop om mänskliga sköldar i skogen och ytterligare överklagande.

I två år har Naturskyddsföreningen och flera andra föreningars överklaganden om licensjakt på varg stoppats. 2013 i Kammarrätten och 2014 i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Sedan dess har regeringen efter ett riksdagsbeslut förändrat reglerna för hur överklaganden får gå till. Det för att undvika att jaktbeslut fastnar i långa juridiska processer. Naturvårdsverkets beslut ska alltså inte gå att överklaga i domstol. Ett beslut som Sverige kritiserats för inom EU.

Krävs mod

Naturskyddsföreningens yrkande om inhibition, att verkställning av ett beslut skjuts upp genom en dom i högre instans, avslogs tidigare av Naturvårdsverket. Nu har föreningen överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad.

– Eftersom regeringen försöker kringgå lagen som gäller för dessa hotade rovdjur vill vi pröva det i Förvaltningsrätten. Men det krävs både mod och kunskap för att ta upp det här fallet. Och dessutom på så kort tid som innan fredag, säger Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Litet hopp

Han anser att de har bifogat faktabaserade artiklar till överklagan som tydligt förklarar regelverken.

– Mitt hopp om att det ska gå igenom är väldigt lågt. Men vi vill ge domstolen möjligheten att ingripa eftersom vi har en stark tilltro till rättssystemet. Då har vi gjort allt vi har kunnat för att stoppa licensjakten på varg, fortsätter Oscar Alarik.

Aktion på Facebook

Den vargvänliga organisationen Wolf Association Sweden agerar även de. Genom en uppmaning till medlemmarna på sin Facebooksida meddelar de att de ”kommer att ha ett stort antal människor ute på natur- och djurstudier för att värna utrotningshotad natur och djur”. Det kommer att ske i de vargrevir där det ska bedrivas jakt mellan den 9 januari och 15 februari.

Deltagarna uppmanas vidare ”vara kamouflageklädda och hålla alla typer av beväpnade människor på säkert avstånd”. De meddelar vidare att denna information har framförts till Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser.

Uppgifter om att uppropet om förberedelse till sabotage av jakt skulle ha polisanmälts stämmer inte enligt polisen i Värmland.

I två år har Naturskyddsföreningen och flera andra föreningars överklaganden om licensjakt på varg stoppats. 2013 i Kammarrätten och 2014 i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Sedan dess har regeringen efter ett riksdagsbeslut förändrat reglerna för hur överklaganden får gå till. Det för att undvika att jaktbeslut fastnar i långa juridiska processer. Naturvårdsverkets beslut ska alltså inte gå att överklaga i domstol. Ett beslut som Sverige kritiserats för inom EU.

Krävs mod

Naturskyddsföreningens yrkande om inhibition, att verkställning av ett beslut skjuts upp genom en dom i högre instans, avslogs tidigare av Naturvårdsverket. Nu har föreningen överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad.

– Eftersom regeringen försöker kringgå lagen som gäller för dessa hotade rovdjur vill vi pröva det i Förvaltningsrätten. Men det krävs både mod och kunskap för att ta upp det här fallet. Och dessutom på så kort tid som innan fredag, säger Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Litet hopp

Han anser att de har bifogat faktabaserade artiklar till överklagan som tydligt förklarar regelverken.

– Mitt hopp om att det ska gå igenom är väldigt lågt. Men vi vill ge domstolen möjligheten att ingripa eftersom vi har en stark tilltro till rättssystemet. Då har vi gjort allt vi har kunnat för att stoppa licensjakten på varg, fortsätter Oscar Alarik.

Aktion på Facebook

Den vargvänliga organisationen Wolf Association Sweden agerar även de. Genom en uppmaning till medlemmarna på sin Facebooksida meddelar de att de ”kommer att ha ett stort antal människor ute på natur- och djurstudier för att värna utrotningshotad natur och djur”. Det kommer att ske i de vargrevir där det ska bedrivas jakt mellan den 9 januari och 15 februari.

Deltagarna uppmanas vidare ”vara kamouflageklädda och hålla alla typer av beväpnade människor på säkert avstånd”. De meddelar vidare att denna information har framförts till Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser.

Uppgifter om att uppropet om förberedelse till sabotage av jakt skulle ha polisanmälts stämmer inte enligt polisen i Värmland.