2015-01-05 15:24

2015-01-20 23:18

Klartecken för vargjakt

LÄNET

(UPPDATERAD) Det blir licensjakt på varg i Värmland.
Naturvårdsverket har prövat länsstyrelsens beslut och nu har man gett klartecken.

– Med de förhållanden vi har är det helt rimligt, säger Lennart Johannesson, rovdjursansvarig och ordförande i Svenska jägarförbundet Värmland.

På måndagseftermiddagen kom Naturvårdsverkets besked angående det överklagade beslutet om licensjakt på varg i Värmland och Örebro.

Naturvårdsverket ger länsstyrelserna rätt. Det innebär att 24 vargar får skjutas i Värmland och tolv i Örebro.

– Flera av de överklaganden vi har fått in är väl genomarbetade och vi har nu prövat samtliga delar i länsstyrelsernas beslut, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för Naturvårdsverkets sektion för art- och områdesskydd, i ett pressmeddelande.

Minska koncentrationen

– Länsstyrelsernas beslut är väl underbyggda. Vi bedömer precis som länsstyrelserna i Örebro och Värmland att licensjakt på varg är ett verktyg för att minska koncentrationen där den är som störst.

Licensjaktsbeslutet har överklagats från flera håll. Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden överklagade gemensamt, därefter har bland annat föreningarna Nordulv och Wolf association Sweden gjort detsamma.

Kriterier uppfyllda

Enligt Naturvårdsverket uppfylls kriterierna för att man ska kunna besluta om licensjakt på varg. De säger bland annat att jakten ska ha ett tydligt syfte, att det inte finns några andra lämpliga lösningar och att den ska ske under ”strängt kontrollerade former”.

Lennart Johannesson anser att beslutet är positivt.

– Det är en positiv början för en förutsägbar vargförvaltning. Att vi nu kan komma i gång och börja reglera vargstammen.

Licensjakten får börjas den 9 januari, spårning först samma dag.

Kommer jakten att påbörjas direkt?

– Det är ingen panik med just den 9 januari. Det viktiga är att man har spårsnö så att man kan jaga på ett effektivt sätt. Annars blir det bara chansjakt.

Licensjakten i Värmland kommer att ske på två områden inom fyra revir: Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen.

– På de områden som är berörda har det skett förberedelser sedan beslutet om licensjakt togs den 28 november, säger Lennart Johannesson.

Naturvårdsverket har fortfarande inte fattat något beslut angående licensjakten på Varg i Dalarna. Det kommer som tidigast den 12 januari.

– Med de förhållanden vi har är det helt rimligt, säger Lennart Johannesson, rovdjursansvarig och ordförande i Svenska jägarförbundet Värmland.

På måndagseftermiddagen kom Naturvårdsverkets besked angående det överklagade beslutet om licensjakt på varg i Värmland och Örebro.

Naturvårdsverket ger länsstyrelserna rätt. Det innebär att 24 vargar får skjutas i Värmland och tolv i Örebro.

– Flera av de överklaganden vi har fått in är väl genomarbetade och vi har nu prövat samtliga delar i länsstyrelsernas beslut, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för Naturvårdsverkets sektion för art- och områdesskydd, i ett pressmeddelande.

Minska koncentrationen

– Länsstyrelsernas beslut är väl underbyggda. Vi bedömer precis som länsstyrelserna i Örebro och Värmland att licensjakt på varg är ett verktyg för att minska koncentrationen där den är som störst.

Licensjaktsbeslutet har överklagats från flera håll. Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden överklagade gemensamt, därefter har bland annat föreningarna Nordulv och Wolf association Sweden gjort detsamma.

Kriterier uppfyllda

Enligt Naturvårdsverket uppfylls kriterierna för att man ska kunna besluta om licensjakt på varg. De säger bland annat att jakten ska ha ett tydligt syfte, att det inte finns några andra lämpliga lösningar och att den ska ske under ”strängt kontrollerade former”.

Lennart Johannesson anser att beslutet är positivt.

– Det är en positiv början för en förutsägbar vargförvaltning. Att vi nu kan komma i gång och börja reglera vargstammen.

Licensjakten får börjas den 9 januari, spårning först samma dag.

Kommer jakten att påbörjas direkt?

– Det är ingen panik med just den 9 januari. Det viktiga är att man har spårsnö så att man kan jaga på ett effektivt sätt. Annars blir det bara chansjakt.

Licensjakten i Värmland kommer att ske på två områden inom fyra revir: Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen.

– På de områden som är berörda har det skett förberedelser sedan beslutet om licensjakt togs den 28 november, säger Lennart Johannesson.

Naturvårdsverket har fortfarande inte fattat något beslut angående licensjakten på Varg i Dalarna. Det kommer som tidigast den 12 januari.