2014-12-29 06:00

2015-01-20 23:13

Nya fakta om länets öar

VÄRMLAND: Här bor 13 procent av vår befolkning

I Värmlands län finns det hela 11 724 öar. Det gör att vårt län hamnar på tionde plats när det gäller mängden öar i landet.
SCB har tagit fram ny statistik om våra öar och berättar bland annat om storleken, antal bofasta och mängden byggnader.

I Sverige finns det 267 570 öar, varav 102 893 är havsöar. Öarnas landyta är 1,2 miljoner hektar. Det motsvarar 3 procent av hela Sveriges landyta.

Totalt finns det i Värmlands län enligt den nya statistiken 11 724 öar och deras sammanlagda landarea är 21 778 hektar. Det motsvarar 1 procent av länets area. Länets öar har en omkrets av 2 569 kilometer, medan omkretsen av landets alla öar är 67 251 kilometer.

Hammarön 25:a

Länets största ö är Hammarön-Nolgårdsholmarna som har en yta av 54 kvadratkilometer, vilket placerar den på en 25:e plats i landet och här bor det 15 225 personer. Sverige största ö är förstås Gotland med en yta på 3 140 kvadratkilometer och 57 204 invånare.

Efter Öland hamnar efter nyinförda kriterier Södertörn-Nacka med 1 207 kvadratkilometer. Det gör att Tjörn nu ligger på fjärde plats.

Sammanlagt bor det 35 304 personer på öar i Värmlands län. Det motsvarar 13 procent av hela befolkningen. Det gör att Värmlands län ligger femma bland länen med mest öbefolkning. Flest boende på öar har Stockholms län med 53 procent.

318 med byggnader

I genomsnitt hade 3 procent av landets öar någon bebyggelse. Det motsvarar drygt 8 000 öar. Nästan 7 000 öar hade byggnader klassade som bostad. Av Värmlands läns öar 11 724 finns det byggnader på 318 av dem, varav 272 öar har byggnader som räknas som bostäder. Det motsvarar 3 respektive 2 procent av totalen.

Tittar man specifikt finns det 15 202 byggnader på öar i länet, varav 7 627 räknas som bostäder.

I Sverige finns det 267 570 öar, varav 102 893 är havsöar. Öarnas landyta är 1,2 miljoner hektar. Det motsvarar 3 procent av hela Sveriges landyta.

Totalt finns det i Värmlands län enligt den nya statistiken 11 724 öar och deras sammanlagda landarea är 21 778 hektar. Det motsvarar 1 procent av länets area. Länets öar har en omkrets av 2 569 kilometer, medan omkretsen av landets alla öar är 67 251 kilometer.

Hammarön 25:a

Länets största ö är Hammarön-Nolgårdsholmarna som har en yta av 54 kvadratkilometer, vilket placerar den på en 25:e plats i landet och här bor det 15 225 personer. Sverige största ö är förstås Gotland med en yta på 3 140 kvadratkilometer och 57 204 invånare.

Efter Öland hamnar efter nyinförda kriterier Södertörn-Nacka med 1 207 kvadratkilometer. Det gör att Tjörn nu ligger på fjärde plats.

Sammanlagt bor det 35 304 personer på öar i Värmlands län. Det motsvarar 13 procent av hela befolkningen. Det gör att Värmlands län ligger femma bland länen med mest öbefolkning. Flest boende på öar har Stockholms län med 53 procent.

318 med byggnader

I genomsnitt hade 3 procent av landets öar någon bebyggelse. Det motsvarar drygt 8 000 öar. Nästan 7 000 öar hade byggnader klassade som bostad. Av Värmlands läns öar 11 724 finns det byggnader på 318 av dem, varav 272 öar har byggnader som räknas som bostäder. Det motsvarar 3 respektive 2 procent av totalen.

Tittar man specifikt finns det 15 202 byggnader på öar i länet, varav 7 627 räknas som bostäder.