2014-12-22 21:53

2015-01-20 23:12

Preliminära beslutet: Blir vargjakt i Värmland

VÄRMLAND

Allting lutar åt att det blir licensjakt på varg i Värmland med start i januari nästa år.
Naturvårdsverket avslog under måndagen den överklagan som var tänkt att stoppa jakten.
– Det här kommer få en skadlig inverkan på en vargstam som redan är skör, säger Ann Dahlerus, på Svenska rovdjursföreningen.

Länsstyrelsen beslutade i slutet på november att godkänna licensjakt på varg i Värmland. Totalt skulle fyra revir tömmas, i Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen.

Men Naturskyddsföreningen, Svenska rovdjursföreningen och Världsnaturfonden överklagade beslutet till Naturvårdsverket, med motiveringen att en licensierad vargjakt i Värmland skulle strida mot art- och habitatdirektivet, som är ett EU-direktiv till för att skydda djur och deras miljöer.

Men i måndags kom det preliminära beslutet från Naturvårdsverket: Den licensierade jakten på varg i Värmland blir av allt att döma av.

– Vi har tittat på kriterierna för licensjakt på varg och bedömt att det finns en hög sannolikhet för att länsstyrelsens beslut ska gälla, säger Gunilla Skotnicka Ewing, chef för art- och områdesskydd på Naturvårdsverket.

Ann Dahlerus, generalsektretare på Svenska rovdjursföreningen, reagerar starkt när hon får höra om det preliminära beslutet.

– Det är ett omfattande ingrepp på vargstammen som kan ge skadlig verkan. Jag kan inte annat att beklaga att Naturvårdsverket avslår denna begäran, säger hon.

Det slutgiltiga beslutet angående licensierade vargjakt i Värmland kommer att tas av Naturvårdsverket i början på nästa år. När det beslutet är taget går det inte att överklaga. Bestämmer sig Naturvårdsverket för att godkänna jakten kommer den att börja den 9 januari.

Länsstyrelsen beslutade i slutet på november att godkänna licensjakt på varg i Värmland. Totalt skulle fyra revir tömmas, i Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen.

Men Naturskyddsföreningen, Svenska rovdjursföreningen och Världsnaturfonden överklagade beslutet till Naturvårdsverket, med motiveringen att en licensierad vargjakt i Värmland skulle strida mot art- och habitatdirektivet, som är ett EU-direktiv till för att skydda djur och deras miljöer.

Men i måndags kom det preliminära beslutet från Naturvårdsverket: Den licensierade jakten på varg i Värmland blir av allt att döma av.

– Vi har tittat på kriterierna för licensjakt på varg och bedömt att det finns en hög sannolikhet för att länsstyrelsens beslut ska gälla, säger Gunilla Skotnicka Ewing, chef för art- och områdesskydd på Naturvårdsverket.

Ann Dahlerus, generalsektretare på Svenska rovdjursföreningen, reagerar starkt när hon får höra om det preliminära beslutet.

– Det är ett omfattande ingrepp på vargstammen som kan ge skadlig verkan. Jag kan inte annat att beklaga att Naturvårdsverket avslår denna begäran, säger hon.

Det slutgiltiga beslutet angående licensierade vargjakt i Värmland kommer att tas av Naturvårdsverket i början på nästa år. När det beslutet är taget går det inte att överklaga. Bestämmer sig Naturvårdsverket för att godkänna jakten kommer den att börja den 9 januari.

  • Eric Emanuelsson