2014-12-16 16:55

2015-01-20 23:11

Sköterska i guldläge?

LANDSTINGET: Partier bjuder över varandra

Just nu verkar det vara guldläge för sjuksköterskor. På tisdagen, när landstingsfullmäktige möttes, var det som att partierna bjöd över varandra i hur mycket de var beredda att höja lönen för dessa sjukvårdens bristvaror.

Sedan några år tillbaka finns det en väl fungerande arbetsmarknad för sjuksköterskor i Värmland. Duger inte landstingets lön finns det alltid en kommun att gå till. Och duger inte den heller så är de nära till något grannlandsting eller till Norge där månadslönen kan vara flera tusen kronor högre.

För landstingets del har det lett till brist på sjuksköterskor. I Arvika står ganska många av kirurgens vårdplatser tomma eftersom det inte går att uppbåda sjuksköterskor som är beredd att arbeta till den lön landstinget erbjuder. På Centralsjukhuset i Karlstad har sex nyinrättade vårdplatser på neurologkliniken inte kunnat öppnas av samma skäl. Och snart ska de beslutade nya vårdplatserna i Kristinehamn och Säffle bemannas.

På tisdagen stod sjuksköterskebristen i centrum för debatten när landstingsfullmäktige skulle ta ställning till en justering av den budget för nästa år som antogs redan i somras. Alla var överens om att sjuksköterskornas löner måste höjas och partierna närmast bjöd över varandra.

Överens om mycket

– Vi är överens om ganska många satsningar, sade oppositionsledaren Ulric Andersson (S). Men viktigare än allt annat är att satsa på personalen, för kan vi inte rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor så kan inga andra satsningar genomföras.

Redan den budget som nu ligger har tagit höjd för en uppräkning av framför allt sjuksköterskornas löner till en kostnad av 117 miljoner kronor. Vänsterblocket ville lägga på 40 miljoner reda nu medan den styrande Värmlandssamverkan ville vänta till dess löneförhandlingarna är klara framåt våren innan även de ökar på anslaget ytterligare.

Sverigedemokraterna förde fram tanken på att landstinget betalar en del av sjuksköterskornas utbildning mot att de skriver på för att jobba inom landstinget under ett visst antal år.

Omröstningen slutade med att Värmlandssamverkans budgetförslag vann trots att de sex partierna inte längre har majoritet. De andra partierna höll sig till god parlamentarisk sed. Sverigedemokraterna lade ner sina röster när deras förslag förlorat och någon taktikröstning på andra partier förekom inte.

Sedan några år tillbaka finns det en väl fungerande arbetsmarknad för sjuksköterskor i Värmland. Duger inte landstingets lön finns det alltid en kommun att gå till. Och duger inte den heller så är de nära till något grannlandsting eller till Norge där månadslönen kan vara flera tusen kronor högre.

För landstingets del har det lett till brist på sjuksköterskor. I Arvika står ganska många av kirurgens vårdplatser tomma eftersom det inte går att uppbåda sjuksköterskor som är beredd att arbeta till den lön landstinget erbjuder. På Centralsjukhuset i Karlstad har sex nyinrättade vårdplatser på neurologkliniken inte kunnat öppnas av samma skäl. Och snart ska de beslutade nya vårdplatserna i Kristinehamn och Säffle bemannas.

På tisdagen stod sjuksköterskebristen i centrum för debatten när landstingsfullmäktige skulle ta ställning till en justering av den budget för nästa år som antogs redan i somras. Alla var överens om att sjuksköterskornas löner måste höjas och partierna närmast bjöd över varandra.

Överens om mycket

– Vi är överens om ganska många satsningar, sade oppositionsledaren Ulric Andersson (S). Men viktigare än allt annat är att satsa på personalen, för kan vi inte rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor så kan inga andra satsningar genomföras.

Redan den budget som nu ligger har tagit höjd för en uppräkning av framför allt sjuksköterskornas löner till en kostnad av 117 miljoner kronor. Vänsterblocket ville lägga på 40 miljoner reda nu medan den styrande Värmlandssamverkan ville vänta till dess löneförhandlingarna är klara framåt våren innan även de ökar på anslaget ytterligare.

Sverigedemokraterna förde fram tanken på att landstinget betalar en del av sjuksköterskornas utbildning mot att de skriver på för att jobba inom landstinget under ett visst antal år.

Omröstningen slutade med att Värmlandssamverkans budgetförslag vann trots att de sex partierna inte längre har majoritet. De andra partierna höll sig till god parlamentarisk sed. Sverigedemokraterna lade ner sina röster när deras förslag förlorat och någon taktikröstning på andra partier förekom inte.