2014-12-13 06:00

2015-01-20 23:10

Nu ska täckningskartorna bli bättre

VÄRMLAND: Mer samarbete mellan operatörerna

Många kunder har känt sig lurade av mobiloperatörernas täckningskartor.
Men snart blir det lättare att ta reda på vilken operatör som erbjuder bäst mobiltäckning just där du bor.

Mobiltäckning har varit ett hett debatterat ämne i många år. En stor del av värmlänningarna bor i glesbygdsområden och irritationen har varit stor då många upplevt att mobiloperatörernas täckningskartor inte stämmer överens med verkligheten.

Men nu ska det bli lättare att ta reda på vilken operatör som erbjuder bäst mobiltäckning i just ditt område.

Inom kort lanseras nya täckningskartor, efter en branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och de nätägande mobiloperatörerna i samråd med Post- och telestyrelsen, PTS, samt Telekområdgivarna

– Täckningskartorna ska nu stämma bättre med verkligenheten, vilket innebär att kunderna ska få bättre information om vilken täckning som erbjuds, säger Henrik Tibbling på PTS.

– Teoretiskt sett kan då kunderna se vilket operatör som har bäst täckning i länet.

Jämförbara nivåer

Samtidigt införs tre olika nivåer av täckning: bastäckning, god täckning och mycket god täckning. Det innebär att nivåerna blir jämförbara mellan operatörerna och kommer att kunna kontrolleras med hjälp av mätningar.

De operatörer som ingår i samarbetet är Net 1, Tele 2, Telenor, Telia och Tre.

Henrik Tibbling menar att det ligger i operatörernas intresse att delge kunderna så korrekt täckningsinformation som möjligt:

– På så vis slipper de arga samtal om att täckningen är sämre än vad som utlovats.

4G-utbyggnad

NWT har tidigare skrivit om Telias planerade utbyggnad av 4G-nätet, bolaget utlovade i det närmaste full täckning i hela länet redan i slutet av 2014.

Häromveckan presenterade också Tele2 och Telenor sina 4G-planer för 2015-2016. Det handlar om ett 15-tal nya basstationer, bland annat i Karlstad, Hagfors, Säffle och i Stöllet.

Nu presenterar även Tre sina planer för Värmland. Inom kort byggs 4G-nätet ut i Kristinehamn, i januari är det Karlstad och Karlskogas tur och mellan mars och maj går turen till Arvika. Samtidigt satsar bolaget på att förbättra 3G-täckningen och kapaciteten i hela länet under 2015.

Häromveckan höll också Länsstyrelsen ett dialogmöte om mobiltäckningen i Värmland, vilket man fått i uppdrag från regeringen att ordna.

Representanter från PTS, som fått i regeringsuppdrag att utreda och föreslå förbättringar när det gäller mobiltäckningen, deltog.

Flera telebolag fanns också på plats, liksom exempelvis representanter från regionförbund och kommuner.

Vad framkom under dialogmötet?

– Bland annat att samhällsmaster är intressant, säger Cecilia Östrand, jurist på PTS.

– Med samhällsmaster menas mobilmaster som är helt eller delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörerna att bygga ut.

Finns i Norge

Samhällsmaster är en modell som finns i Norge och upplägget liknar i viss mån hur fiberföreningar organiserat sig exempelvis i Säffle och Årjäng.

– Men detta är inte utrett juridiskt. Kanske fungerar det bättre i Norge, som inte är med i EU. I Sverige har vi regler som bland annat säger att kommuner, eller staten, inte får gynna ett enskilt företag.

Vad är skillnaden mellan en slags mobilförening jämfört med en fiberförening?

– Det är just den typen av frågeställningar vi ska utreda, säger Cecilia Östrand.

Mobiltäckning har varit ett hett debatterat ämne i många år. En stor del av värmlänningarna bor i glesbygdsområden och irritationen har varit stor då många upplevt att mobiloperatörernas täckningskartor inte stämmer överens med verkligheten.

Men nu ska det bli lättare att ta reda på vilken operatör som erbjuder bäst mobiltäckning i just ditt område.

Inom kort lanseras nya täckningskartor, efter en branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och de nätägande mobiloperatörerna i samråd med Post- och telestyrelsen, PTS, samt Telekområdgivarna

– Täckningskartorna ska nu stämma bättre med verkligenheten, vilket innebär att kunderna ska få bättre information om vilken täckning som erbjuds, säger Henrik Tibbling på PTS.

– Teoretiskt sett kan då kunderna se vilket operatör som har bäst täckning i länet.

Jämförbara nivåer

Samtidigt införs tre olika nivåer av täckning: bastäckning, god täckning och mycket god täckning. Det innebär att nivåerna blir jämförbara mellan operatörerna och kommer att kunna kontrolleras med hjälp av mätningar.

De operatörer som ingår i samarbetet är Net 1, Tele 2, Telenor, Telia och Tre.

Henrik Tibbling menar att det ligger i operatörernas intresse att delge kunderna så korrekt täckningsinformation som möjligt:

– På så vis slipper de arga samtal om att täckningen är sämre än vad som utlovats.

4G-utbyggnad

NWT har tidigare skrivit om Telias planerade utbyggnad av 4G-nätet, bolaget utlovade i det närmaste full täckning i hela länet redan i slutet av 2014.

Häromveckan presenterade också Tele2 och Telenor sina 4G-planer för 2015-2016. Det handlar om ett 15-tal nya basstationer, bland annat i Karlstad, Hagfors, Säffle och i Stöllet.

Nu presenterar även Tre sina planer för Värmland. Inom kort byggs 4G-nätet ut i Kristinehamn, i januari är det Karlstad och Karlskogas tur och mellan mars och maj går turen till Arvika. Samtidigt satsar bolaget på att förbättra 3G-täckningen och kapaciteten i hela länet under 2015.

Häromveckan höll också Länsstyrelsen ett dialogmöte om mobiltäckningen i Värmland, vilket man fått i uppdrag från regeringen att ordna.

Representanter från PTS, som fått i regeringsuppdrag att utreda och föreslå förbättringar när det gäller mobiltäckningen, deltog.

Flera telebolag fanns också på plats, liksom exempelvis representanter från regionförbund och kommuner.

Vad framkom under dialogmötet?

– Bland annat att samhällsmaster är intressant, säger Cecilia Östrand, jurist på PTS.

– Med samhällsmaster menas mobilmaster som är helt eller delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörerna att bygga ut.

Finns i Norge

Samhällsmaster är en modell som finns i Norge och upplägget liknar i viss mån hur fiberföreningar organiserat sig exempelvis i Säffle och Årjäng.

– Men detta är inte utrett juridiskt. Kanske fungerar det bättre i Norge, som inte är med i EU. I Sverige har vi regler som bland annat säger att kommuner, eller staten, inte får gynna ett enskilt företag.

Vad är skillnaden mellan en slags mobilförening jämfört med en fiberförening?

– Det är just den typen av frågeställningar vi ska utreda, säger Cecilia Östrand.

Så får du bättre täckning

Här är några av Post- och telestyrelsens tips om hur du får bättre mobiltäckning, fler tips finns på www.pts.se:

• Kolla mobiltäckningen på internet. Kontrollera vilken täckning telebolagen har innan du väljer leverantör. Alla telebolag har täckningskartor på internet, zooma in och titta på platser där du brukar röra dig.

• Fråga andra. Fråga vänner, familj och grannar om hur det fungerar att använda mobilen där du kommer att röra dig. Vilket telebolag fungerar bäst för andra?

• Använd handsfree. Använd handsfree så att du kan hålla ut mobilen en bit från kroppen. Täckningen kan även försämras om du omsluter telefonen med handen eller förvarar den i fickan eller i en väska när du pratar.

• Bättre mottagning utomhus. Det är stor skillnad på mottagningen inom- och utomhus, eftersom tjocka väggar och liknande dämpar signalen.

Välkommen att kommentera på nwt.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.