2014-12-10 16:46

2015-01-20 22:55

Missnöje med vargbeslutet

VÄRMLAND: Viltförvaltningsdelegationen rasar

Ledamöterna i viltförvaltningsdelegationen är minst sagt missnöjda med hur Naturvårdsverket agerat vid bestämmandet av miniminivå för varg i Värmland.
– Att de valt att bortse från vårt väl genomarbetade förslag strider mot riksdagens beslut.

Det säger Roland Kylén, centerpartist i Årjäng och ledamot i Viltförvaltningsdelegationen Länsstyrelsen Värmlands län. Han är en av åtta politiker som undertecknat ett uttalande från delegationen.

Bakgrunden är beslutet från slutet av november om att 24 vargar ska skjutas i Värmland under vintern. Det motsvarar ungefär den årliga tillväxten.

Stort missnöje

Viltförvaltningsdelegationen hade föreslagit att man skulle besluta om fem föryngringar. Något som förvaltningsområdet, där flera län ingår, spikat till sju, innan Naturvårdsverket körde över parterna och beslutade om en miniminivå på elva.

Till slut blev det tolv, efter att Naturvårdsverket överlåtit på länsstyrelserna att själva besluta.

– Det var ett riksdagsbeslut att tillsätta viltförvaltningsdelegationer, för att besluten ska fattas närmare dem det berör. Det här visar att Naturvårdsverket inte tar särskilt stor hänsyn till delegationens arbete, vilket strider i andemeningen i riksdagsbeslutet. På samma sätt strider det mot EU:s subsidiaritetsprincip, säger Roland Kylén.

– Vi som sitter i delegationen lägger ner mycket arbete. Det känns fel att det inte verkar vara särskilt mycket värt när det väl kommer till skarpt läge.

Minskning

Beslutet innebär i princip att det får finnas mer än dubbelt så många vargar i Värmland mot vad delegationen anser är lämpligt.

– Vi, Värmland, hyser en stor del av den skandinaviska vargstammen. I riksdagsbeslutet står det också att koncentrationen ska minskas, att det inte ska vara för många på samma ställe. Det tar man inte hänsyn till.

Vad hoppas ni uppnå?

– Vi vill göra allmänhet och beslutsfattare varse om det här. Det strider mot det vi kommit överens om.

Det säger Roland Kylén, centerpartist i Årjäng och ledamot i Viltförvaltningsdelegationen Länsstyrelsen Värmlands län. Han är en av åtta politiker som undertecknat ett uttalande från delegationen.

Bakgrunden är beslutet från slutet av november om att 24 vargar ska skjutas i Värmland under vintern. Det motsvarar ungefär den årliga tillväxten.

Stort missnöje

Viltförvaltningsdelegationen hade föreslagit att man skulle besluta om fem föryngringar. Något som förvaltningsområdet, där flera län ingår, spikat till sju, innan Naturvårdsverket körde över parterna och beslutade om en miniminivå på elva.

Till slut blev det tolv, efter att Naturvårdsverket överlåtit på länsstyrelserna att själva besluta.

– Det var ett riksdagsbeslut att tillsätta viltförvaltningsdelegationer, för att besluten ska fattas närmare dem det berör. Det här visar att Naturvårdsverket inte tar särskilt stor hänsyn till delegationens arbete, vilket strider i andemeningen i riksdagsbeslutet. På samma sätt strider det mot EU:s subsidiaritetsprincip, säger Roland Kylén.

– Vi som sitter i delegationen lägger ner mycket arbete. Det känns fel att det inte verkar vara särskilt mycket värt när det väl kommer till skarpt läge.

Minskning

Beslutet innebär i princip att det får finnas mer än dubbelt så många vargar i Värmland mot vad delegationen anser är lämpligt.

– Vi, Värmland, hyser en stor del av den skandinaviska vargstammen. I riksdagsbeslutet står det också att koncentrationen ska minskas, att det inte ska vara för många på samma ställe. Det tar man inte hänsyn till.

Vad hoppas ni uppnå?

– Vi vill göra allmänhet och beslutsfattare varse om det här. Det strider mot det vi kommit överens om.