2014-12-09 06:00

2015-01-20 23:09

Undersökning visar på stora skillnader

VÄRMLAND: Dubbelt fler "sjukhusvårdade"

Det är nästan dubbelt så vanligt att en Filipstadsbo vårdas på sjukhus efter olycka än en Hammaröbo.
Det visar den årliga trygghets- och säkerhetsjämförelsen.
Förklaringen: fallolyckor.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, som står bakom studien. Den bygger på svar från 45 000 personer i åldersgruppen 18 till 79 år.

Som NWT berättade förra veckan är Hammarö inte bara Värmlands tryggaste kommun, det är även en av landets tryggaste kommuner. I alla fall enligt undersökningen, som bygger på hur vanligt det är med bränder, olyckor, våldsbrott och stöldbrott i respektive kommun.

I andra änden av listan finns Filipstad. Länets otryggaste kommun är landets tredje dito.

Differenser

Rapporten visar på stora skillnader mellan kommunerna. En mätparameter är ”sjukhusvårdade”, personer som varit inskrivna på sjukhus minst ett dygn till följd av olycka.

För Hammarö kommun var siffran 9 per 1 000 invånare. Motsvarande siffra för Filipstad var 15,1, nästan dubbelt så många.

Varför ser det ut så?

– Det är fallolyckorna som slår igenom, säger Ingela Stenbäck, statistiker på MSB.

– De utgör en stor andel av olyckorna och eftersom det är något som främst drabbar äldre personer får kommuner med många äldre röda siffror i kolumnen.

Något annat som spelar in är om det bor många lågutbildade eller låginkomsttagare i kommunen, enligt Ingela Stenbäck.

– Det är ett mönster vi sett, men tyvärr har jag inget bra svar på varför det ser ut så.

Kostnader

En fråga är hur mycket vikt man ska fästa vid undersökningen. Jämfört med den föregående studien har exempelvis Säffle och Storfors blivit betydligt tryggare, medan Grums och Hagfors gjort motsatt resa. Någon egentlig förklaring finns inte.

– Vi har inte riktigt gjort en sådan analys, men jag skulle tro att mycket är tillfälligheter, säger Ingela Stenbäck.

För en mindre kommun kan en enda rejäl stöldvåg få stort genomslag i statistiken.

Studien visar också hur mycket olyckor kostar samhället i de respektive kommunerna. Även där är det stora skillnader. I Munkfors, som toppar den listan, kostar olyckorna 11 600 kronor per invånare. Minst kostar det i Hammarö kommun, med drygt 4 000 kronor.

– Det är gjort med en beräkningsmodell utifrån hur många olyckor som sker, säger Linda Ryen, nationalekonom vid MSB. På en riksnivå ligger siffran ganska stadigt, men i kommuner med färre invånare kan det dra iväg.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, som står bakom studien. Den bygger på svar från 45 000 personer i åldersgruppen 18 till 79 år.

Som NWT berättade förra veckan är Hammarö inte bara Värmlands tryggaste kommun, det är även en av landets tryggaste kommuner. I alla fall enligt undersökningen, som bygger på hur vanligt det är med bränder, olyckor, våldsbrott och stöldbrott i respektive kommun.

I andra änden av listan finns Filipstad. Länets otryggaste kommun är landets tredje dito.

Differenser

Rapporten visar på stora skillnader mellan kommunerna. En mätparameter är ”sjukhusvårdade”, personer som varit inskrivna på sjukhus minst ett dygn till följd av olycka.

För Hammarö kommun var siffran 9 per 1 000 invånare. Motsvarande siffra för Filipstad var 15,1, nästan dubbelt så många.

Varför ser det ut så?

– Det är fallolyckorna som slår igenom, säger Ingela Stenbäck, statistiker på MSB.

– De utgör en stor andel av olyckorna och eftersom det är något som främst drabbar äldre personer får kommuner med många äldre röda siffror i kolumnen.

Något annat som spelar in är om det bor många lågutbildade eller låginkomsttagare i kommunen, enligt Ingela Stenbäck.

– Det är ett mönster vi sett, men tyvärr har jag inget bra svar på varför det ser ut så.

Kostnader

En fråga är hur mycket vikt man ska fästa vid undersökningen. Jämfört med den föregående studien har exempelvis Säffle och Storfors blivit betydligt tryggare, medan Grums och Hagfors gjort motsatt resa. Någon egentlig förklaring finns inte.

– Vi har inte riktigt gjort en sådan analys, men jag skulle tro att mycket är tillfälligheter, säger Ingela Stenbäck.

För en mindre kommun kan en enda rejäl stöldvåg få stort genomslag i statistiken.

Studien visar också hur mycket olyckor kostar samhället i de respektive kommunerna. Även där är det stora skillnader. I Munkfors, som toppar den listan, kostar olyckorna 11 600 kronor per invånare. Minst kostar det i Hammarö kommun, med drygt 4 000 kronor.

– Det är gjort med en beräkningsmodell utifrån hur många olyckor som sker, säger Linda Ryen, nationalekonom vid MSB. På en riksnivå ligger siffran ganska stadigt, men i kommuner med färre invånare kan det dra iväg.