2014-12-08 14:13

2015-01-20 23:09

Landshövdingen ny donationsordförande

VÄRMLAND

Regeringen har utsett Kenneth Johansson, landshövding i Värmlands län, till ordförande i Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation, Donationsrådet, vid Socialstyrelsen.

Donationsrådet fungerar som kunskapscentrum och opinionsbildare och ska se till att allmänheten får kontinuerlig information om donationsfrågor.

Donationsrådet fungerar som kunskapscentrum och opinionsbildare och ska se till att allmänheten får kontinuerlig information om donationsfrågor.