2013-07-13 12:13

2015-09-29 09:50

Fisket allt sämre intill Klarälvens mynning

NATUR: Yrkesfiskarna i Vänern är oroliga

Fisket kring Klarälvens mynning i Vänern blir allt sämre. Enligt yrkesfiskaren Måns Bagge är fångsterna nu minimala.
– Vattnet blir allt klarare och det tyder på att det är näringsfattigt och att det råder brist på plankton.

För ett år sedan berättade yrkesfiskarna Måns Bagge och Krister Fransson i NWT om den dramatiska minskningen av fisk vid Klarälvens mynning. Då handlade det om en nedgång från 200–300 kilo i genomsnitt i veckan för sex-sju år sen till bara en tiondel så stora fångster 2012.

Nu är läget ännu sämre.

– För närvarande får jag nästan ingenting. Senast jag var ute på Vänern blev det bara fem kilo abborre, tre kilo gös, två ålar och en gädda. Det finns knappt skräpfisk som mört längre, säger Måns Bagge och suckar.

Han fiskar med bottengarn och mest i Hammarösjön och Sättersholmsfjärden och kan tydligt se skillnad på dagens vänervatten jämfört med hur det såg ut för några år sedan.

– Vattnet blir allt klarare och det tyder på att det är näringsfattigt och att det råder brist på plankton. Det är fiskens huvudföda och bristen leder till att återväxten minskar kraftigt eller att delar av beståndet flyttar till områden som är mer näringsrika, säger Måns Bagge.

Stora skillnader

Det räcker för yrkesfiskarna att förflytta sig österut till Arnön söder om Väse eller till Kristinehamns skärgård för att fisket ska bli betydligt bättre.

– Kommer man bort från det område där Klarälven rinner ut är sjön betydligt mer näringsrik och där trivs också fisken. Det är väldigt stor skillnad på bara några mil. Och det är mycket mer fisk i Åsfjorden i Grums trots närheten till Gruvön.

2,7 meters siktdjup

Måns Bagge behöver bara titta ner i vattnet i Örsholmsälven vid Kalvholmen där han har sin båt för att tydligt kunna se skillnad på vattenkvaliteten.

– Jag mätte nyligen siktdjupet mitt ute i älven till 2,7 meter och det är mycket mer än för några år sedan. Det är inte normalt. Ett provfiske jag gjort med nät visar på väldigt lite småfisk och yngel. Reproduktionen är väldigt liten.

– Och norsen och siklöjan som det var väldigt gott om förr är nu helt borta. Nästan lika illa är det med ålen och Vänerlaxen som är en stor planktonätare, säger han.

För ett år sedan berättade yrkesfiskarna Måns Bagge och Krister Fransson i NWT om den dramatiska minskningen av fisk vid Klarälvens mynning. Då handlade det om en nedgång från 200–300 kilo i genomsnitt i veckan för sex-sju år sen till bara en tiondel så stora fångster 2012.

Nu är läget ännu sämre.

– För närvarande får jag nästan ingenting. Senast jag var ute på Vänern blev det bara fem kilo abborre, tre kilo gös, två ålar och en gädda. Det finns knappt skräpfisk som mört längre, säger Måns Bagge och suckar.

Han fiskar med bottengarn och mest i Hammarösjön och Sättersholmsfjärden och kan tydligt se skillnad på dagens vänervatten jämfört med hur det såg ut för några år sedan.

– Vattnet blir allt klarare och det tyder på att det är näringsfattigt och att det råder brist på plankton. Det är fiskens huvudföda och bristen leder till att återväxten minskar kraftigt eller att delar av beståndet flyttar till områden som är mer näringsrika, säger Måns Bagge.

Stora skillnader

Det räcker för yrkesfiskarna att förflytta sig österut till Arnön söder om Väse eller till Kristinehamns skärgård för att fisket ska bli betydligt bättre.

– Kommer man bort från det område där Klarälven rinner ut är sjön betydligt mer näringsrik och där trivs också fisken. Det är väldigt stor skillnad på bara några mil. Och det är mycket mer fisk i Åsfjorden i Grums trots närheten till Gruvön.

2,7 meters siktdjup

Måns Bagge behöver bara titta ner i vattnet i Örsholmsälven vid Kalvholmen där han har sin båt för att tydligt kunna se skillnad på vattenkvaliteten.

– Jag mätte nyligen siktdjupet mitt ute i älven till 2,7 meter och det är mycket mer än för några år sedan. Det är inte normalt. Ett provfiske jag gjort med nät visar på väldigt lite småfisk och yngel. Reproduktionen är väldigt liten.

– Och norsen och siklöjan som det var väldigt gott om förr är nu helt borta. Nästan lika illa är det med ålen och Vänerlaxen som är en stor planktonätare, säger han.

  • Christer Wik

null
null
null