2018-05-08 13:23

2018-05-08 13:23

Minskande befolkning och fler parkeringsplatser

TORSBY: Klubbat i kommunstyrelsen

De senaste besluten från kommunstyrelsen i Torsby.

Minus för skola och omsorg

Kommunens totala budget visade på ett underskott om drygt 650 000 kronor vid utgången av mars månad. Det trots stora underskott inom socialnämnden (-2,2 mkr) samt barn- och utbildningsnämnden (-1,8 mkr). Bakom underskotten i de två nämnderna ligger ökade kostnader i samband med det tidigare stora antalet asylsökande i kommunen och en naturlig fördröjning i processen att återställa verksamheterna för att passa dagens situation.

– Socialnämnden hade fyra boenden för ensamkommande flyktingbarn, i dag finns inget kvar. Deras återställningsarbete är i stort sett klart nu. När det gäller skolan hade vi önskat att återställningen skulle gå snabbare. Men totalt sett är det ingen panik, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Fler parkeringsplatser

Torsby kommun har erbjudits att köpa fastigheten Forsbacken 1 längs sjögatan i centrala Torsby. Och ställt sig positiva till att göra så, till en köpeskilling om 180 000 kronor. Planen är att bygga parkeringsplatser på den 1 500 kvadratmeter stora och obebyggda fastigheten.

Lyckat heltidsprojekt

För ett år sedan inleddes ett projekt för att erbjuda heltidstjänster för samtliga anställda inom tre av socialnämndens verksamheter. Projektet har varit väldigt lyckat. I utvärderingen konstateras att omställningen kunnat genomföras utan ökade kostnader. Satsningen fortsätter därför och ska inkludera fler verksamheter. Målsättningen är att personalen inom socialförvaltningen ska ha i genomsnitt 85 procents sysselsättningsgrad 1 januari 2019 och 100 procent år 2020.

Minskande befolkning

Befolkningen i Torsby kommun kommer stadigt att minska de kommande åren. Det enligt en prognos från SCB, som kommunstyrelsen beställt. Minskningen väntas bli drygt 100 personer per år de kommande 20 åren. Slår prognosen in kommer det att bo 10 627 personer i Torsby kommun år 2038.

– Vi har en stor utmaning framför oss när det gäller befolkningsutvecklingen, och det finns mycket som vi kan göra bättre. Vi är bra på att locka turister och visa dem hur bra det är här, men vi är sämre på att visa upp förträffligheterna med att bo här på heltid. Att det nu byggs och planeras för fler bostäder i Torsby är också väldigt viktigt. Det är väldigt få hus till salu i Torsby, säger Ann-Katrin Järåsen (S).

Solcellsprojekt

Kommunen ska satsa 600 000 kronor på att installera en solcellsanläggning vid kommunförrådet i Torsby. Syftet med projektet är att få en verklighet erfarenhet av hur en solcellsanläggning i Torsby fungerar för att bättre kunna avgöra om fler sådana anläggningar bör sättas upp vid kommunens fastigheter.

Ingen skolchef

Torsbys skolchef Ulf Blomquist har valt att avsluta sin tjänst i Torsby i slutet av nuvarande läsår. Arbetet för att rekrytera en ny skolchef har redan satts i gång. Under tiden som kommunen saknar skolchef har kommunchef Thomas Stjerndorff fått i uppdrag att ta över ansvaret, dock utan titeln som skolchef.

Vill köpa rallyaktier

Hagfors kommun vill att även övriga kommuner som är direkt involverade i VM-rallyt ska bli aktieägare i organisationen. I nuläget är det Svenska bilsportsförbundet och Hagfors kommun som äger aktierna, nu har Karlstad, Sunne och Torsby samt Region Värmland erbjudits att bli aktieägare för att på så sätt tillsammans kunna verka för att utveckla arrangemanget och att behålla det i Värmland. Samtliga har ställt sig positiva till en första förfrågan.

Minus för skola och omsorg

Kommunens totala budget visade på ett underskott om drygt 650 000 kronor vid utgången av mars månad. Det trots stora underskott inom socialnämnden (-2,2 mkr) samt barn- och utbildningsnämnden (-1,8 mkr). Bakom underskotten i de två nämnderna ligger ökade kostnader i samband med det tidigare stora antalet asylsökande i kommunen och en naturlig fördröjning i processen att återställa verksamheterna för att passa dagens situation.

– Socialnämnden hade fyra boenden för ensamkommande flyktingbarn, i dag finns inget kvar. Deras återställningsarbete är i stort sett klart nu. När det gäller skolan hade vi önskat att återställningen skulle gå snabbare. Men totalt sett är det ingen panik, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Fler parkeringsplatser

Torsby kommun har erbjudits att köpa fastigheten Forsbacken 1 längs sjögatan i centrala Torsby. Och ställt sig positiva till att göra så, till en köpeskilling om 180 000 kronor. Planen är att bygga parkeringsplatser på den 1 500 kvadratmeter stora och obebyggda fastigheten.

Lyckat heltidsprojekt

För ett år sedan inleddes ett projekt för att erbjuda heltidstjänster för samtliga anställda inom tre av socialnämndens verksamheter. Projektet har varit väldigt lyckat. I utvärderingen konstateras att omställningen kunnat genomföras utan ökade kostnader. Satsningen fortsätter därför och ska inkludera fler verksamheter. Målsättningen är att personalen inom socialförvaltningen ska ha i genomsnitt 85 procents sysselsättningsgrad 1 januari 2019 och 100 procent år 2020.

Minskande befolkning

Befolkningen i Torsby kommun kommer stadigt att minska de kommande åren. Det enligt en prognos från SCB, som kommunstyrelsen beställt. Minskningen väntas bli drygt 100 personer per år de kommande 20 åren. Slår prognosen in kommer det att bo 10 627 personer i Torsby kommun år 2038.

– Vi har en stor utmaning framför oss när det gäller befolkningsutvecklingen, och det finns mycket som vi kan göra bättre. Vi är bra på att locka turister och visa dem hur bra det är här, men vi är sämre på att visa upp förträffligheterna med att bo här på heltid. Att det nu byggs och planeras för fler bostäder i Torsby är också väldigt viktigt. Det är väldigt få hus till salu i Torsby, säger Ann-Katrin Järåsen (S).

Solcellsprojekt

Kommunen ska satsa 600 000 kronor på att installera en solcellsanläggning vid kommunförrådet i Torsby. Syftet med projektet är att få en verklighet erfarenhet av hur en solcellsanläggning i Torsby fungerar för att bättre kunna avgöra om fler sådana anläggningar bör sättas upp vid kommunens fastigheter.

Ingen skolchef

Torsbys skolchef Ulf Blomquist har valt att avsluta sin tjänst i Torsby i slutet av nuvarande läsår. Arbetet för att rekrytera en ny skolchef har redan satts i gång. Under tiden som kommunen saknar skolchef har kommunchef Thomas Stjerndorff fått i uppdrag att ta över ansvaret, dock utan titeln som skolchef.

Vill köpa rallyaktier

Hagfors kommun vill att även övriga kommuner som är direkt involverade i VM-rallyt ska bli aktieägare i organisationen. I nuläget är det Svenska bilsportsförbundet och Hagfors kommun som äger aktierna, nu har Karlstad, Sunne och Torsby samt Region Värmland erbjudits att bli aktieägare för att på så sätt tillsammans kunna verka för att utveckla arrangemanget och att behålla det i Värmland. Samtliga har ställt sig positiva till en första förfrågan.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.