2017-10-04 15:52

2017-10-04 15:52

Järåsen avsäger sig förmånsbil

TORSBY: Måste godkännas av fullmäktige

Torsbys kommunalråd Ann-Katrin Järåsen (S) har efter kritik från allmänheten bestämt sig för att avsäga sig sin förmånsbil. Men det måste godkännas av fullmäktige..

Det var för att förenkla administrationen som kommunfullmäktige i maj 2015 beslutade om att en förmånsbil skulle ingå i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och att kostnaden bilen skulle läggas ovanpå lönen. Tidigare hade kommunstyrelsens ordförande haft tillgång till en egen leasingbil, eftersom det inte ansågs praktiskt möjligt att ingå i den vanliga bilpoolen.

När det sedan framfördes kritik kring det förmånsprogram, med bland annat möjlighet att bevilja förmånsbil till höga tjänstemän, ett program som fullmäktige också ställt sig bakom, beslutade Järåsen sig för att under 2016 betala för sin förmånsbil, totalt över 45 000 kronor. Det har hon inte gjort under 2017 och nu vill hon alltså avsäga sig bilen.

– Vi får ta upp saken på nästa fullmäktige. Egentligen tycker jag att kommunstyrelsens ordförande ska ha tillgång till förmånsbil. Säg att nästa ordförande bor i Sysslebäck och ska på möte i Hagfors. Då måste den personen först till Torsby för att hämta ut en bil eftersom vi inte ska använda egen bil i tjänsten. Men nu riskerar kritiken att ta fokus från politiken och då är det lika bra att göra så här, säger Ann-Katrin Järåsen.

Det var för att förenkla administrationen som kommunfullmäktige i maj 2015 beslutade om att en förmånsbil skulle ingå i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och att kostnaden bilen skulle läggas ovanpå lönen. Tidigare hade kommunstyrelsens ordförande haft tillgång till en egen leasingbil, eftersom det inte ansågs praktiskt möjligt att ingå i den vanliga bilpoolen.

När det sedan framfördes kritik kring det förmånsprogram, med bland annat möjlighet att bevilja förmånsbil till höga tjänstemän, ett program som fullmäktige också ställt sig bakom, beslutade Järåsen sig för att under 2016 betala för sin förmånsbil, totalt över 45 000 kronor. Det har hon inte gjort under 2017 och nu vill hon alltså avsäga sig bilen.

– Vi får ta upp saken på nästa fullmäktige. Egentligen tycker jag att kommunstyrelsens ordförande ska ha tillgång till förmånsbil. Säg att nästa ordförande bor i Sysslebäck och ska på möte i Hagfors. Då måste den personen först till Torsby för att hämta ut en bil eftersom vi inte ska använda egen bil i tjänsten. Men nu riskerar kritiken att ta fokus från politiken och då är det lika bra att göra så här, säger Ann-Katrin Järåsen.