2017-09-29 08:27

2017-09-29 16:10

Högre arvode ska ge fler politiker

TORSBY: Svårt att rekrytera till politiska uppdrag

Många fritidspolitiker hoppar av sina uppdrag. Att föreslå högre arvoden till politiker är nästan tabu. Men i Torsby pågår en sådan diskussion i hopp om att locka fler till politiken, och få dem att stanna. Ett annat förslag är att ha nämndsammanträden kvällstid.

Ett kommunfullmäktigesammanträde i Torsby kommun kostar i genomsnitt 40 000 kronor, vilket ger en ersättning på knappt 1 300 kronor per ledamot. Nu förs diskussioner om att höja ersättningen.

Riksdagsledamoten Eva-Lena Gustavsson (S), ordförande för fullmäktige samt medborgar- och demokratiberedningen i Torsby kommun, menar att frågan om arvoden är viktig för partiernas arbete för att få fler att engagera sig politiskt.

– Men att prata arvoden är väldigt känsligt, de flesta vill undvika den diskussionen i rädsla för att få kritik, säger hon.

– Samtidigt är det många som förvånas när de får veta hur lite ledamöterna får för att sitta i fullmäktige. Många lever i villfarelsen att fullmäktiges ledamöter nästan tjänar lika mycket som en riksdagspolitiker, fortsätter Gustavsson.

Lönen första frågan

Torsbys kommunalråd Ann-Katrin Järåsen (S) instämmer i att ersättningen är en viktig fråga.

– När man pratar med någon om att engagera sig politiskt så är den första frågan ”vad får jag för det?” Självklart ska man inte engagera sig för att tjäna pengar, men ett politiskt uppdrag är ett ansvar och ibland måste man ta väldigt tuffa beslut. Det är rimligt att ett sådant uppdrag och ansvar leder till en ersättning, säger Järåsen.

– Vi vill att fullmäktige ska avspegla befolkningen. Om inget görs så är jag rädd att vi får ett fullmäktige bestående av enbart pensionärer som bor på gångavstånd till sammanträdena, fortsätter kommunalrådet.

Många avhopp

Moderaterna har under den pågående mandatperioden tvingats byta ut hälften av de politiker som valdes in i fullmäktige vid det senaste valet. De har också vid flera tillfällen haft tomma stolar på kommunstyrelsens sammanträden. Inte heller när medborgar- och demokratiberedningen diskuterade arvoden fanns partiet representerat. Men ordförande Lillemor Wass-Ronge tror inte att en högre ersättning skulle ha gjort någon skillnad.

– De som avsagt sig politiska uppdrag har inte gjort det på grund av att de fått för lite betalt, det handlar om personliga orsaker. För mig spelar ersättningen ingen roll, det är inte därför man engagerar sig politiskt, det är mer av ett intresse och ett kall. Om man är intresserad av exempelvis träning så förväntar man sig ingen ersättning varje gång man ger sig ut i löpspåren, säger Wass-Ronge.

Kvällssammanträden

Lillemor Wass-Ronge tror att sammanträdestiderna spelar större roll än hur mycket pengar man får för att vara där.

– Det är framför allt till nämnderna som är det svårt att hitta folk. Vi har tidigare föreslagit att nämndsammanträdena skulle hållas kvällstid, vilket skulle underlätta för de som har svårt att ta ledigt från jobbet. Men än har inget hänt i den frågan, säger hon.

Eva-Lena Gustavsson tror dock inte att kvällssammanträden är rätt väg att gå.

– Kvällarna är heliga för väldigt många, inte minst för barnfamiljer. Vi skulle också behöva ha kommunanställd personal på plats på kvällstid, vilket skulle kosta en hel del, säger hon.

Kritik på nätet

Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen tror att rädslan för kritik på nätet troligen är det största hindret när det gäller att hitta nya politiker.

– Det finns de som säger att de gärna skulle göra det om man slapp bli uthängd på Facebook. Då tänker de nog kanske inte främst på sig själva utan på sina barn och sin familj. Rekryteringen är en stor utmaning för alla partier, säger Järåsen.

Ett kommunfullmäktigesammanträde i Torsby kommun kostar i genomsnitt 40 000 kronor, vilket ger en ersättning på knappt 1 300 kronor per ledamot. Nu förs diskussioner om att höja ersättningen.

Riksdagsledamoten Eva-Lena Gustavsson (S), ordförande för fullmäktige samt medborgar- och demokratiberedningen i Torsby kommun, menar att frågan om arvoden är viktig för partiernas arbete för att få fler att engagera sig politiskt.

– Men att prata arvoden är väldigt känsligt, de flesta vill undvika den diskussionen i rädsla för att få kritik, säger hon.

– Samtidigt är det många som förvånas när de får veta hur lite ledamöterna får för att sitta i fullmäktige. Många lever i villfarelsen att fullmäktiges ledamöter nästan tjänar lika mycket som en riksdagspolitiker, fortsätter Gustavsson.

Lönen första frågan

Torsbys kommunalråd Ann-Katrin Järåsen (S) instämmer i att ersättningen är en viktig fråga.

– När man pratar med någon om att engagera sig politiskt så är den första frågan ”vad får jag för det?” Självklart ska man inte engagera sig för att tjäna pengar, men ett politiskt uppdrag är ett ansvar och ibland måste man ta väldigt tuffa beslut. Det är rimligt att ett sådant uppdrag och ansvar leder till en ersättning, säger Järåsen.

– Vi vill att fullmäktige ska avspegla befolkningen. Om inget görs så är jag rädd att vi får ett fullmäktige bestående av enbart pensionärer som bor på gångavstånd till sammanträdena, fortsätter kommunalrådet.

Många avhopp

Moderaterna har under den pågående mandatperioden tvingats byta ut hälften av de politiker som valdes in i fullmäktige vid det senaste valet. De har också vid flera tillfällen haft tomma stolar på kommunstyrelsens sammanträden. Inte heller när medborgar- och demokratiberedningen diskuterade arvoden fanns partiet representerat. Men ordförande Lillemor Wass-Ronge tror inte att en högre ersättning skulle ha gjort någon skillnad.

– De som avsagt sig politiska uppdrag har inte gjort det på grund av att de fått för lite betalt, det handlar om personliga orsaker. För mig spelar ersättningen ingen roll, det är inte därför man engagerar sig politiskt, det är mer av ett intresse och ett kall. Om man är intresserad av exempelvis träning så förväntar man sig ingen ersättning varje gång man ger sig ut i löpspåren, säger Wass-Ronge.

Kvällssammanträden

Lillemor Wass-Ronge tror att sammanträdestiderna spelar större roll än hur mycket pengar man får för att vara där.

– Det är framför allt till nämnderna som är det svårt att hitta folk. Vi har tidigare föreslagit att nämndsammanträdena skulle hållas kvällstid, vilket skulle underlätta för de som har svårt att ta ledigt från jobbet. Men än har inget hänt i den frågan, säger hon.

Eva-Lena Gustavsson tror dock inte att kvällssammanträden är rätt väg att gå.

– Kvällarna är heliga för väldigt många, inte minst för barnfamiljer. Vi skulle också behöva ha kommunanställd personal på plats på kvällstid, vilket skulle kosta en hel del, säger hon.

Kritik på nätet

Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen tror att rädslan för kritik på nätet troligen är det största hindret när det gäller att hitta nya politiker.

– Det finns de som säger att de gärna skulle göra det om man slapp bli uthängd på Facebook. Då tänker de nog kanske inte främst på sig själva utan på sina barn och sin familj. Rekryteringen är en stor utmaning för alla partier, säger Järåsen.

Nytt arvode

Torsbys kommunalråd tjänar i dag 50 100 kronor per månad och ökar i samma takt som chefstjänstemännens. Exempelvis nämndordförandenas ersättning utgör i sin tur en viss procentandel av kommunalrådets lön.

Nu diskuteras om utgångspunkten för kommunalrådets och därmed övriga politikers ersättning i stället ska vara den lön som en riksdagsledamot tjänar per månad; i år 63 800 kronor.

Saken har tagits upp i medborgar- och demokratiberedningen, där samtliga partier finns representerade. Beredningen var enig i om att ha riksdagslönen som utgångspunkt för kommunpolitiska arvoden.

Det fanns också synpunkter om att införa någon form av fast arvode till exempelvis kommunfullmäktiges ledamöter och nämndledamöter.

Det nya arvodessystemet är än så länge en diskussionsfråga men väntas nå fullmäktige för beslut i slutet av året.

Källa: Torsby kommun