2017-09-28 16:30

2017-09-28 16:30

Nyinvigning av vandringsleder

TORSBY: Upprustning vid Hovfjället

På lördag är det nyinvigning av vandringslederna på Hovfjället, som ju inte bara är en skidanläggning utan också ett naturreservat.
Landshövding Kenneth Johansson är en av talarna.

Länsstyrelsen i Värmland har tillsammans med Torsby kommun utvecklat områden av Hovfjällets naturreservat. Cirka 25 kilometer vandringsled har rustats upp och markerats. Spångar över vattendrag och våtmarker har renoverats, skyltar och annan turistinformation har installerats. Dessutom har rastplatser och vindskydd placerats ut.

Tre leder

Tre vandringsleder, tänkta att bli certifierade Värmlandsleder, har fått extra uppmärksamhet. Den medelsvåra, fyra kilometer långa, Torprundan. Den svåra, åtta kilometer långa Råkullsrundan och den tolv kilometer långa Hovfjällsrundan, även den klassad som svår.

Guidade vandringar

Invigningsfestligheterna inleds klockan 10.30 på lördag med en guidad vandring i närområdet. Programmet omfattar utöver tal också musikunderhållning, tipspromenad och fika.

Vandringslederna på Hovfjället är redan populära, det senaste året lockade de 5 000 besökare.

– Nu gör vi området än mer tillgängligt och vi hoppas självklart att än fler ska vilja vandra längs lederna. Naturen på och kring Hovfjället är fantastisk. Där finns låga tallar och smala granar som man annars ser längre norrut i landet. Längs lederna finns också riktigt gammal granskog, säger Anders Åkerman, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

– Man kan även njuta av otroligt vackra vyer, utöver Hovfjällstoppen är även Björnåsen och Råkullsberget riktigt fina utsiktsplatser, fortsätter Åkerman.

Terränglopp

Invigningsdagen sista punkt inleds klockan 13 och är en guidad vandring längs den fyra kilometer långa Torprundan.

På lördag avgörs också terrängloppet Hovfjället trail run, mellan Hovfjället och Valberget i Torsby.

Länsstyrelsen i Värmland har tillsammans med Torsby kommun utvecklat områden av Hovfjällets naturreservat. Cirka 25 kilometer vandringsled har rustats upp och markerats. Spångar över vattendrag och våtmarker har renoverats, skyltar och annan turistinformation har installerats. Dessutom har rastplatser och vindskydd placerats ut.

Tre leder

Tre vandringsleder, tänkta att bli certifierade Värmlandsleder, har fått extra uppmärksamhet. Den medelsvåra, fyra kilometer långa, Torprundan. Den svåra, åtta kilometer långa Råkullsrundan och den tolv kilometer långa Hovfjällsrundan, även den klassad som svår.

Guidade vandringar

Invigningsfestligheterna inleds klockan 10.30 på lördag med en guidad vandring i närområdet. Programmet omfattar utöver tal också musikunderhållning, tipspromenad och fika.

Vandringslederna på Hovfjället är redan populära, det senaste året lockade de 5 000 besökare.

– Nu gör vi området än mer tillgängligt och vi hoppas självklart att än fler ska vilja vandra längs lederna. Naturen på och kring Hovfjället är fantastisk. Där finns låga tallar och smala granar som man annars ser längre norrut i landet. Längs lederna finns också riktigt gammal granskog, säger Anders Åkerman, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

– Man kan även njuta av otroligt vackra vyer, utöver Hovfjällstoppen är även Björnåsen och Råkullsberget riktigt fina utsiktsplatser, fortsätter Åkerman.

Terränglopp

Invigningsdagen sista punkt inleds klockan 13 och är en guidad vandring längs den fyra kilometer långa Torprundan.

På lördag avgörs också terrängloppet Hovfjället trail run, mellan Hovfjället och Valberget i Torsby.