2017-09-27 16:46

2017-09-27 16:46

Så ska det byggas vid Herrgårdsdammen

TORSBY: Mindre förtätning i Torsby Bostäder nya byggplan

Det har protesterats mot bygget av två nya flerfamiljshus vid Herrgårdsdammen. Torsby Bostäder går nu vidare med sina byggplaner, men har genom ett fastighetsförvärv minskat förtätningen i området avsevärt.

Efter 25 år utan nybyggnationer är Torsby Bostäder nu inne i en rejält expansiv fas för att Torsby tätort ska växa ytterligare. På onsdagen hölls taklagsfest för det andra flerfamiljshuset i Enen. Dessförinnan hade det kommunala bostadsbolagets styrelse beslutat om nästa satsning.

– Vi ska nu detaljprojektera och därefter ta in anbud. Förhoppningsvis kan det bli byggstart till våren, säger Torsby Bostäders vd Håkan Laack.

Byggplanerna för området Hammaren har lett till högljudda protester. De klagande menar att ytterligare två hus i området skulle bli för mycket. Och bostadsbolaget har lyssnat på kritiken.

– Det har vi gjort, men vi hade nog ändå tyckt att det hade blivit för stor förtätning om vi nyttjat exploateringsrätten fullt ut. Vi har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om att förvärva fastigheten Städet 2, som ingår i detaljplaneområdet och nu är kontraktet skrivet, säger Håkan Laack.

Det kommer alltså att byggas två nya flerfamiljshus, med totalt omkring 16 lägenheter, i samma takhöjd och stil som den befintliga bebyggelsen. Men de kommer att placeras annorlunda jämfört med tidigare förslag.

– Jag är ganska säker på att det här kommer att landa väl hos Torsbyborna. Vi har 1 300 personer i bostadskö och lägenheter i centrum är väldigt efterfrågade, säger Håkan Laack.

Kommunfullmäktige godkände på tisdagskvällen också bostadsbolagets köp av mark på Björkängen och där ska detaljplanarbetet inledas inom kort,

Efter 25 år utan nybyggnationer är Torsby Bostäder nu inne i en rejält expansiv fas för att Torsby tätort ska växa ytterligare. På onsdagen hölls taklagsfest för det andra flerfamiljshuset i Enen. Dessförinnan hade det kommunala bostadsbolagets styrelse beslutat om nästa satsning.

– Vi ska nu detaljprojektera och därefter ta in anbud. Förhoppningsvis kan det bli byggstart till våren, säger Torsby Bostäders vd Håkan Laack.

Byggplanerna för området Hammaren har lett till högljudda protester. De klagande menar att ytterligare två hus i området skulle bli för mycket. Och bostadsbolaget har lyssnat på kritiken.

– Det har vi gjort, men vi hade nog ändå tyckt att det hade blivit för stor förtätning om vi nyttjat exploateringsrätten fullt ut. Vi har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om att förvärva fastigheten Städet 2, som ingår i detaljplaneområdet och nu är kontraktet skrivet, säger Håkan Laack.

Det kommer alltså att byggas två nya flerfamiljshus, med totalt omkring 16 lägenheter, i samma takhöjd och stil som den befintliga bebyggelsen. Men de kommer att placeras annorlunda jämfört med tidigare förslag.

– Jag är ganska säker på att det här kommer att landa väl hos Torsbyborna. Vi har 1 300 personer i bostadskö och lägenheter i centrum är väldigt efterfrågade, säger Håkan Laack.

Kommunfullmäktige godkände på tisdagskvällen också bostadsbolagets köp av mark på Björkängen och där ska detaljplanarbetet inledas inom kort,