2017-09-27 06:00

2017-09-27 06:00

"Nattis" och "helgis" på gång

TORSBY: Snabbutredning att vänta för utökad barnomsorg i Torsby

Barnomsorgen i Torsby har flera år i rad fått höga betyg av föräldrarna. Nu kan den bli än bättre. Efter NWT:s artikel om sjubarnspappan Per-Anders Larssons önskan om barnomsorg på nätter ska saken snabbutredas.

Ensamstående sjubarnspappan Per-Anders Larsson har barnen hos sig varannan vecka, men kan inte ta ansvaret fullt ut då han jobbar nätter och då måste förlita sig på att barnens mamma då ställer upp och har dem hos sig.

När han efterfrågade så kallat ”nattis” fick han först svaret att det inte fanns ett tillräckligt stort behov av det. Ett inlägg på facebook där han frågade om han verkligen var den enda föräldern som behövde den hjälpen.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (S) sa att det kunde finnas skäl att göra en ordentlig undersökning kring behovet av barnomsorg såväl på nätter som på helger. Nu ser den utredningen ut att bli verklighet inom kort.

– Jag har pratat med förvaltningscheferna som ser positivt på saken, och som även sagt att det finns lämpliga lokaler. Nu ska jag göra en skrivelse till nämnden och jag ha svårt att tro att vi inte skulle vara eniga om att sätta i gång en utredning, säger Peter Jonsson.

Jonsson har också sökt stöd för saken hos partikollegorna Åke Gustavsson, ordförande i socialnämnden samt kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen.

– Jag kan ju inte säga säkert att det är så, men eftersom vi har verksamhet som pågår dygnet runt och året om, så är jag tämligen övertygad om att vi har anställda som skulle behöva barnomsorg även på helger och nätter, säger Åke Gustavsson.

Bra för rekrytering

Ann-Katrin Järåsen menar att så omfattande barnomsorg, som är ovanlig i Värmland, kan vara en viktig faktor för rekryteringar.

– Om en barnfamilj överväger att flytta till Torsby för skiftjobb så kan det vara avgörande. Och även för de som har ett kontaktnät som hjälper till kan det vara skönt att slippa det pysslandet för att få vardagen att fungera, säger Järåsen.

Tanken är att komma i gång en verksamhet, som till en början genomförs på prov så snabbt som möjligt, om utredningen visar att behov finns. Politikerna ser ingen anledning att invänta ett årsskifte. Ett besked som glädjer sjubarnspappan Per-Anders Larsson.

– Det är ju fantastiskt bra. Efter artikeln i NWT var det många som hörde av sig som var i ungefär samma situation som mig. Blir det här av så kan jag ha barnen hos mig fullt ut under mina veckor, och det är det viktigaste, säger han.

Ensamstående sjubarnspappan Per-Anders Larsson har barnen hos sig varannan vecka, men kan inte ta ansvaret fullt ut då han jobbar nätter och då måste förlita sig på att barnens mamma då ställer upp och har dem hos sig.

När han efterfrågade så kallat ”nattis” fick han först svaret att det inte fanns ett tillräckligt stort behov av det. Ett inlägg på facebook där han frågade om han verkligen var den enda föräldern som behövde den hjälpen.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (S) sa att det kunde finnas skäl att göra en ordentlig undersökning kring behovet av barnomsorg såväl på nätter som på helger. Nu ser den utredningen ut att bli verklighet inom kort.

– Jag har pratat med förvaltningscheferna som ser positivt på saken, och som även sagt att det finns lämpliga lokaler. Nu ska jag göra en skrivelse till nämnden och jag ha svårt att tro att vi inte skulle vara eniga om att sätta i gång en utredning, säger Peter Jonsson.

Jonsson har också sökt stöd för saken hos partikollegorna Åke Gustavsson, ordförande i socialnämnden samt kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen.

– Jag kan ju inte säga säkert att det är så, men eftersom vi har verksamhet som pågår dygnet runt och året om, så är jag tämligen övertygad om att vi har anställda som skulle behöva barnomsorg även på helger och nätter, säger Åke Gustavsson.

Bra för rekrytering

Ann-Katrin Järåsen menar att så omfattande barnomsorg, som är ovanlig i Värmland, kan vara en viktig faktor för rekryteringar.

– Om en barnfamilj överväger att flytta till Torsby för skiftjobb så kan det vara avgörande. Och även för de som har ett kontaktnät som hjälper till kan det vara skönt att slippa det pysslandet för att få vardagen att fungera, säger Järåsen.

Tanken är att komma i gång en verksamhet, som till en början genomförs på prov så snabbt som möjligt, om utredningen visar att behov finns. Politikerna ser ingen anledning att invänta ett årsskifte. Ett besked som glädjer sjubarnspappan Per-Anders Larsson.

– Det är ju fantastiskt bra. Efter artikeln i NWT var det många som hörde av sig som var i ungefär samma situation som mig. Blir det här av så kan jag ha barnen hos mig fullt ut under mina veckor, och det är det viktigaste, säger han.