2017-09-22 06:00

2017-09-22 06:00

Sent dödsbesked

TORSBY: Anhöriga fick besked efter tio dagar

På annandagen 2016 avled en kvinna i cancer på ett särskilt boende i Torsby. Flera försök gjordes men det dröjde tio dagar innan de närstående fick dödsbeskedet.

Den avlidna kvinnans syster säger att hon och systern inte hade någon kontakt. Den avlidna led av psykiska besvär och bodde därför på ett särskilt boende. Systern är kritisk till att dödsbeskedet dröjde så länge.

– Enligt kommunen har den gode mannen försökt ringa min mobil. De ska också vid två tillfällen ha kommit hit och knackat på, men då var vi inte hemma. Jag tycker att de borde ha kunnat lämna ett brev eller någon annan typ av meddelande och bett oss kontakta dem, säger hon.

Socialchef Ulf Lilja säger att kommunen gjort vad som kan förväntas.

– God man och personal har gjort upprepade försök att kontakta anhöriga. Ett dödsbesked lämnar man personligen, antingen öga mot öga eller genom ett telefonsamtal, säger han.

Den avlidna kvinnans syster säger att hon och systern inte hade någon kontakt. Den avlidna led av psykiska besvär och bodde därför på ett särskilt boende. Systern är kritisk till att dödsbeskedet dröjde så länge.

– Enligt kommunen har den gode mannen försökt ringa min mobil. De ska också vid två tillfällen ha kommit hit och knackat på, men då var vi inte hemma. Jag tycker att de borde ha kunnat lämna ett brev eller någon annan typ av meddelande och bett oss kontakta dem, säger hon.

Socialchef Ulf Lilja säger att kommunen gjort vad som kan förväntas.

– God man och personal har gjort upprepade försök att kontakta anhöriga. Ett dödsbesked lämnar man personligen, antingen öga mot öga eller genom ett telefonsamtal, säger han.