2017-09-11 17:18

2017-09-11 17:18

Omtag för vattendom

TORSBY: Nya snökanoner köps in

Torsby kommuns ansökan om en vatten för Vassjön har dragits tillbaka. Men en ny ska skickas in inom kort. Domen ska klargöra hur mycket vatten som får tas ur sjön för snötillverkning vid Valberget.

Anledningen till att det nu blir omtag kring vattendomsansökan är ett handläggningsfel när det gäller samrådsförfarandet.

– Vi tvingades byta konsult och då blev det en miss. Men vi ska inom kort inkomma med en ny ansökan, säger Mikael Löfvenholm, gva-chef i Torsby kommun.

Nya snökanoner

Kommunen räknar med att i avsaknad av dom kunna tillverka snö vid Valberget enligt tidigare överenskommelse med länsstyrelsen. En investering i nya snökanoner kommer också göra snötillverkningen med effektiv.

– De snökanoner vi haft börjar bli gamla och byts in. Genom en omfördelning av medel köper vi in två nya för 600 000. De nya kanonerna använder mindre vatten och kan även köras vid varmare temperaturer, säger Mikael Löfvenholm.

Anledningen till att det nu blir omtag kring vattendomsansökan är ett handläggningsfel när det gäller samrådsförfarandet.

– Vi tvingades byta konsult och då blev det en miss. Men vi ska inom kort inkomma med en ny ansökan, säger Mikael Löfvenholm, gva-chef i Torsby kommun.

Nya snökanoner

Kommunen räknar med att i avsaknad av dom kunna tillverka snö vid Valberget enligt tidigare överenskommelse med länsstyrelsen. En investering i nya snökanoner kommer också göra snötillverkningen med effektiv.

– De snökanoner vi haft börjar bli gamla och byts in. Genom en omfördelning av medel köper vi in två nya för 600 000. De nya kanonerna använder mindre vatten och kan även köras vid varmare temperaturer, säger Mikael Löfvenholm.