2017-09-11 14:30

2017-09-11 14:30

Nytt vattenverk i Branäs

BRANÄS

Det finns i dag två vattenverk i Branäs, men den mångåriga byggboomen gör att det behövs ytterligare ett. Något som kommun var medveten om redan då man i slutet av 2016 beslutade om att överta anläggningen.

– Vi gör en omfördelning av medel från projekt som ännu inte påbörjats för att kunna göra den här investeringen. Det handlar om knappt tre miljoner kronor, säger Mikael Löfvenholm, chef för gator, vatten och avlopp, Torsby kommun.

– Vi gör en omfördelning av medel från projekt som ännu inte påbörjats för att kunna göra den här investeringen. Det handlar om knappt tre miljoner kronor, säger Mikael Löfvenholm, chef för gator, vatten och avlopp, Torsby kommun.