2017-09-11 15:16

2017-09-11 15:16

Jubileum vid terminalen

TORSBY

Den här veckan passeras en milstolpe vid omlastningsterminalen i Torsby. Sedan uppstarten i december 2010 har en miljon kubikmeter massaved körts på räls från Torsby.

– 24 000 färre lastbilslass har körts från Torsby och utsläppen av koldioxid från transporter på bilväg har kunnat minskas med 6 700 ton när vi har kört massaveden på järnvägen i stället, säger Jörgen Olofsson, transportchef, Stora Enso Skog.

Varje vecka avgår fem 16 vagnar långa tåg från Torsby till i huvudsak pappersbruken vid Vänern.

 

– 24 000 färre lastbilslass har körts från Torsby och utsläppen av koldioxid från transporter på bilväg har kunnat minskas med 6 700 ton när vi har kört massaveden på järnvägen i stället, säger Jörgen Olofsson, transportchef, Stora Enso Skog.

Varje vecka avgår fem 16 vagnar långa tåg från Torsby till i huvudsak pappersbruken vid Vänern.