2017-09-07 17:25

2017-09-07 17:25

Utsattes för hotfullt klotter

TORSBY

En tjänsteman inom Torsby kommun utsattes under sommaren för hotfullt klotter på sitt hem, där någon skrivit ordet ”psykopat” med halvmeterhöga bokstäver.

Händelsen är polisanmäld som förgripelse mot tjänsteman.

– Vi har gett den anställde stöd och även kopplat in facket. Ur demokratisk synvinkel är det ytterst viktigt att tjänstemän, oavsett om de är djurskyddshandläggare eller socialsekreterare kan utföra sitt jobb utan att känna sig hotade, säger förvaltningschefen.

Händelsen är polisanmäld som förgripelse mot tjänsteman.

– Vi har gett den anställde stöd och även kopplat in facket. Ur demokratisk synvinkel är det ytterst viktigt att tjänstemän, oavsett om de är djurskyddshandläggare eller socialsekreterare kan utföra sitt jobb utan att känna sig hotade, säger förvaltningschefen.