2017-09-06 15:07

2017-09-06 15:07

Färre vill "säsonga"

BRANÄS: Mindre barnkullar stor orsak

Turistanläggningarna får allt svårare att hitta bra personal. Färre ungdomar söker säsongsjobben. Men än så länge klarar Branäsgruppen med råge att tillsätta alla tjänster.

I Branäs jobbar cirka 350 personer under vintersäsongen, totalt har Branäsgruppen 850 anställda på sina anläggningar under de intensiva skidmånaderna. 750 av dessa är säsongsanställda. I år har drygt 2 000 personer sökt jobben.

– Det är betydligt färre än tidigare år. Det är en utveckling som gäller för hela branschen. Det beror på att det är färre i åldern 19–25 år, fler väljer att plugga och arbetsmarknaden är bra. De flesta vill ju faktiskt ha helårsjobb, säger Branäsgruppens vd Anders Kjällström.

Än är det inga problem att tillsätta jobben.

– Vi diskuterar hela tiden hur vi ska bli en än mer attraktiv arbetsgivare. För de som tänker sig ett säsongsjobb ska vi ligga högt på listan. Det handlar om vidareutbildningar för personalen, att skapa aktiviteter och att erbjuda bra boende, säger Anders Kjällström.

I Branäs jobbar cirka 350 personer under vintersäsongen, totalt har Branäsgruppen 850 anställda på sina anläggningar under de intensiva skidmånaderna. 750 av dessa är säsongsanställda. I år har drygt 2 000 personer sökt jobben.

– Det är betydligt färre än tidigare år. Det är en utveckling som gäller för hela branschen. Det beror på att det är färre i åldern 19–25 år, fler väljer att plugga och arbetsmarknaden är bra. De flesta vill ju faktiskt ha helårsjobb, säger Branäsgruppens vd Anders Kjällström.

Än är det inga problem att tillsätta jobben.

– Vi diskuterar hela tiden hur vi ska bli en än mer attraktiv arbetsgivare. För de som tänker sig ett säsongsjobb ska vi ligga högt på listan. Det handlar om vidareutbildningar för personalen, att skapa aktiviteter och att erbjuda bra boende, säger Anders Kjällström.