2017-09-05 12:09

2017-09-05 12:09

Säljer Björkängen

TORSBY

Kommunstyrelsen i Torsby rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av mark vid Björkängen i centrala Torsby till Torsby bostäder.

Enligt kontraktet, som ska godkännas av kommunfullmäktige, ska bostadsbolaget betala 18 kronor per kvadratmeter. Området omfattar cirka 29 000 kvadratmeter och kostar därmed drygt en halv miljon kronor. Torsby bostäders ambition är att arbeta fram en detaljplan som på sikt möjliggör bygget av flerfamiljshus i området.

Enligt kontraktet, som ska godkännas av kommunfullmäktige, ska bostadsbolaget betala 18 kronor per kvadratmeter. Området omfattar cirka 29 000 kvadratmeter och kostar därmed drygt en halv miljon kronor. Torsby bostäders ambition är att arbeta fram en detaljplan som på sikt möjliggör bygget av flerfamiljshus i området.