2017-09-05 12:10

2017-09-05 12:10

Mer trygghetsboende

BOGRANGEN/STÖLLET: Utökning på gång i Bograngen, Stöllet och Torsby

Finnskogahemmet i Bograngen ska delvis byggas om till trygghetsboende. Dessutom finns planer för att utöka trygghetsboendet Klarastrand i Stöllet.

Kommunstyrelsen har beslutat om att avsätta 900 000 kronor för att bygga om den nordvästra flygeln av det särskilda boendet Finnskogahemmet. Ombyggnationen ska resultera i tre tvårumslägenheter med ett gemensamt utrymme.

– Intresset för trygghetsboenden är väldigt stort. Boendet i Bograngen kommer att ha tillgång till en del av servicen som finns på det särskilda boendet, såsom mat. Vi ska också kunna erbjuda vissa aktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Möte i Stöllet

Det finns också planer om att utöka trygghetsboendet Klarastrand i Stöllet. Även där handlar det om att nyttja befintliga lokaler, som mest kan det bli tal om ytterligare sju lägenheter i Stöllet.

– 12 september kommer vi att hålla ett informationsmöte på Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet. Vi vill stämma av intresset. Vi kan inte bygga om vi inte ser att lägenheterna blir uthyrda. Vi vet att många önskar ett nytt trygghetsboende i norra Klarälvdalen, men vi måste i första hand nyttja de lokaler vi har och jag tror nog att det kommer att vara många som är intresserade av lägenheterna i Stöllet, säger Ann-Katrin Järåsen.

Torsby

Som NWT tidigare berättat finns också behov av fler lägenheter i form av trygghetsboende i Torsby tätort. Fler lägenheter i det befintliga trygghetsboendet Valbergsgården är ett alternativ som det arbetas vidare med.

– Socialnämnden vill verkligen att det byggs mer trygghetsboende. Vi ser att det är bra ur ett fysiskt och socialt perspektiv för de som flyttat in och att det även många gånger leder till ett minskat behov av hemtjänst, säger Ann-Katrin Järåsen.

Kommunstyrelsen har beslutat om att avsätta 900 000 kronor för att bygga om den nordvästra flygeln av det särskilda boendet Finnskogahemmet. Ombyggnationen ska resultera i tre tvårumslägenheter med ett gemensamt utrymme.

– Intresset för trygghetsboenden är väldigt stort. Boendet i Bograngen kommer att ha tillgång till en del av servicen som finns på det särskilda boendet, såsom mat. Vi ska också kunna erbjuda vissa aktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Möte i Stöllet

Det finns också planer om att utöka trygghetsboendet Klarastrand i Stöllet. Även där handlar det om att nyttja befintliga lokaler, som mest kan det bli tal om ytterligare sju lägenheter i Stöllet.

– 12 september kommer vi att hålla ett informationsmöte på Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet. Vi vill stämma av intresset. Vi kan inte bygga om vi inte ser att lägenheterna blir uthyrda. Vi vet att många önskar ett nytt trygghetsboende i norra Klarälvdalen, men vi måste i första hand nyttja de lokaler vi har och jag tror nog att det kommer att vara många som är intresserade av lägenheterna i Stöllet, säger Ann-Katrin Järåsen.

Torsby

Som NWT tidigare berättat finns också behov av fler lägenheter i form av trygghetsboende i Torsby tätort. Fler lägenheter i det befintliga trygghetsboendet Valbergsgården är ett alternativ som det arbetas vidare med.

– Socialnämnden vill verkligen att det byggs mer trygghetsboende. Vi ser att det är bra ur ett fysiskt och socialt perspektiv för de som flyttat in och att det även många gånger leder till ett minskat behov av hemtjänst, säger Ann-Katrin Järåsen.